måndag 25 februari 2013

Debattsvar publicerat

Fick i fredags denna insändare publicerad:

"Svar till Jacob Högfeldt

Att förvalta ett fastighetsbestånd kräver ett långsiktigt ansvarstagande där underhållet inte används som en årlig budgetregulator. Under åren 2001-2008 avsattes i genomsnitt 8 miljoner varje år till underhållet av våra kommunala förskolor, skolor, särskilda boenden etc. Mardrömsåret 2003, under ledning av ett finanskommunalråd som var moderat, gick en halv miljon (!) till detta ändamål. Det borde ha varit runt 40 gånger mer om man ska hålla sig till de vedertagna nyckeltal för underhåll som professionella förvaltare rör sig med.

Konsekvenserna av den ovan beskrivna kortsiktigheten har vi framför allt kunnat se på våra kommunala grundskolor. På Åkersskolan har standarden på flera specialsalar och gemensamma utrymmen förfallit till anmärkningsvärt låga nivåer och på Vasaskolan gick det så långt att det under förra året regnade in då taket inte längre höll tätt. Är detta en standard som oppositionsrådet Jacob Högfeldt tycker att eleverna och personalen i den kommunala skolan ska arbeta under? Anser Jacob Högfeldt verkligen att vi ska fortsätta skjuta en omfattande underhållsskuld framför oss?

Den styrande majoriteten har sedan 2009 höjt anslagen till underhåll väsentligt och visar på detta sätt att vi inte hemfaller åt kortsiktiga politiska infall. Vi visar i konkret handling att vi klarar av att göra de prioriteringar som krävs för att långsiktigt trygga en rimlig standard på våra kommunala verksamhetsfastigheter. Det förtjänar våra barn, våra äldre och vår personal."

onsdag 13 februari 2013

Svar publicerat

Jag fick igår denna replik publicerad:


Svar till Helena Dyrén i ST den 7/2

Enligt Skollagen ska förskola tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete, studier eller barnets eget behov.  Mot denna bakgrund fattade Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs förra året beslutet att ramtiderna på alla förskolor i vår kommun ska vara 0600-1830. Det betyder att en förskola som driver sin verksamhet med våra gemensamma skattepengar ska kunna erbjuda dessa öppettider om behovet finns i föräldragruppen. En förskola, kommunal eller fristående, ska inte få neka ett barn tillträde eller förklara att ett redan inskrivet barn inte längre är välkommet bara för att en förälder har fått förändrade arbetstider och t ex inte hinner hämta innan kl 17. Då vi vet att resursstarka föräldrar ofta har lättare att styra sina arbetstider är det av yttersta vikt att öppettiderna inte fungerar segregerande på så sätt att vissa förskolor bara är öppna under mer begränsade tider.

När vi från kommunens sida bygger nya förskolor satsar vi på något större enheter. Vi kan då, genom en större personalbemanning, skapa förutsättningar för att ha öppet på tider då barn och föräldrar i ett modernt samhälle kan behöva sin förskola.