måndag 30 september 2013

Insändare publicerad

Fick idag, tillsammans med mina kommunalrådskollegor, denna insändare publicerad.


I onsdagens tidning kunde vi läsa ännu en positiv artikel om tillståndet i Strängnäs kommun. Det var Nyföretagarbarometern som visade att 126 nya företag startat under det första halvåret. Med den siffran ligger vi på 23:e plats i landet. I tidningen Dagens Samhälle som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting kunde man i början av september läsa om ”Sveriges växande superkommuner”. Man hade där gjort en granskning av vilka kommuner i Sverige det är som växer på alla plan. Strängnäs kommun var en av dessa med en extremt hög andel av befolkningstillväxten beroende på inflyttning. I början av hösten kunde utbildningskontoret redovisa statistik kring kommunens samlade kunskapsresultat. Den visade att Strängnäs kommun det senaste läsåret antagligen gjort en av de kraftigaste förbättringarna i hela landet vad avser resultaten i åk 9. Vi ligger numera en bra bit över medelvärdet i landet när det  handlar om betyg i åk 9. Resultaten beror på mycket fina insatser både på våra kommunala och fristående grundskolor.

Det går riktigt bra för Strängnäs och vi är tacksamma över att vi fått förtroendet att leda den här utvecklingen!

 
Jens Persson (C)
Tord Tjernström (S)
Fredrik Lundgren (Fp)

Terese Askerstedt (Mp)

Kommunalråd

torsdag 26 september 2013

Insändare publicerad

Fick igår, tillsammans med tre vänner i nämnden, följande insändare publicerad:

Barn- och utbildningsnämnden har i år en budget på 740 miljoner. Med de medel som grundskolan fick uppnåddes för läsåret 2012/13 en dramatisk resultatförbättring vad gäller kunskapsresultaten. Inför 2014 ser det ekonomiska läget mycket svårt ut i de flesta av Sveriges kommuner. Vi har från den styrande majoriteten trots detta avsatt 748 miljoner till barn- och utbildningsnämnden nästa år. Hur detaljbudgeten kommer att se ut, där det framgår hur vi prioriterar mellan de anslagsfinansierade verksamheterna och elevpengen, håller just nu på att beredas politiskt. Inriktningen i våra avvägningar är att skydda de mest utsatta barnen vilket betyder att Resurscentrum och Särskolan kommer att fredas. Vi kommer också att öka Salsa-delen av elevpengen vilket betyder att skolor som har många barn som kommer från socialt och ekonomiskt svagare grupper ska prioriteras. Vi kan dock redan nu säga att den generella elevpengen inte kommer att minska med 8% vilket är en siffra som figurerat i debatten.

Alla partier i fullmäktige utom Vänsterpartiet har deklarerat att man inte vill höja skatten. Vi har alltså samma resurser att röra oss med och vi har från majoriteten sagt att skolan, socialen och kulturen är våra prioriterade områden. Så fort ett reformutrymme uppstår ska resurser läggas där.

Vi kan som kommunpolitiker notera att den statsbudget som nyligen lades fram och som hade moderaten Anders Borgs signum knappt innehöll några satsningar på kommunerna och deras välfärdsuppdrag. Moderaterna har alltid prioriterat skattesänkningar framför satsningar på våra barn, äldre och sjuka.

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Torbjörn Johansson (S)

Birgitta Bäck (Mp)

Hugo Rundberg (C)

Ledamöter av Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs