tisdag 27 mars 2012

Verksamhetsbesök Åkersskolan

Har varit en dag på Åkersskolan där jag blev väl bemött. Intressant att notera att de tre dagar i veckan börjar dagen med att läsa böcker. Som vi vet är läsningen grunden för allt intellektuellt arbete, t o m matematiken, så detta är verkligen ett lovvärt försök. Det ska bli spännande att se hur det faller ut.

I en årskurs sjua fick jag möjlighet att berätta om hur det är att arbeta som politiker. Det var roligt att märka att det fanns flera elever som verkade genuint intresserade. De ställde också bra frågor. Så var även fallet i den femma jag besökte. De hade många frågor kring sitt schema som jag förstod var en stor fråga för dem. Nästa år kommer deras starttid att förändras något och detta verkade sysselsätta deras tankar. Det är nog inget ovanligt. Kommer själv ihåg att schemat var jätteviktigt när man gick på mellanstadiet och man tyckte alltid att den andra klassen/parallellklassen hade ett bättre schema och allt var orättvist.

På Åkersskolan får man mer än tre miljoner i salsapengar och de används i huvudsak till att höja personaltätheten. Det är bra. I årskurs sju har man 16 elever i de flesta undervisningsgrupper och om några elever är sjuka börjar man faktiskt närma sig en nedre kritisk gräns för en optimal storlek.

Skolan behöver rustas upp rent fysiskt och de 40 miljoner som ska läggas där kommer att innebära en betydande ansiktslyftning. Pengarna kommer inte att räcka till några omfattande fysiska omgestaltningar men de kommer mer än väl att göra skolan hel, ren och fräsch. Detta är också i linje med majoritetens politik. Lokalerna ska vara anständiga men det viktigaste för goda kunskapsresultat är många och duktiga lärare.

fredag 23 mars 2012

Insändare publicerad

Fick idag in en insändare om Paulinska skolan.

"Catharina De Geer (Kd) är oppositionspolitiker och motståndare till omorganisationen av skolorna i Strängnäs stad. Vad hon är för är svårt att veta då hon aldrig offentligt redovisat ett alternativ. Strategin har hela tiden varit att försöka vinna kortsiktiga politiska poänger genom att kritisera majoritetens förslag och beslut. I sin roll som kontaktpolitiker för Paulinska skolan har hon nu, som ett politiskt inlägg, inte kunnat motstå frestelsen att offentligt skriva ner sin "egen" skola. En kontaktpolitiker har till uppgift att nyfiket intressera sig för verksamheten, på olika sätt stötta och framför allt visa att man vill skolan väl.

Dagen innan Catharina lämnade in sin kontaktpoilitkerrapport kom den flerfaldigt prisbelönta skoltidningen i Stallarholmen Magazinet ut med sitt marsnummer. Där fanns ett fyrasidigt reportage om Paulinska skolan. Rubriken var "Paulinska skolan bättre än sitt rykte". Artikeln innehöll några kritiska anmärkningar men avslutades med följande sammanfattning: "Men vi upplever inte att mobbningen är starkare än på andra skolor. Lärarna verkar brinna för sin skola, och att ta tag i mobbingsituationer på ett bra sätt. Matsalen är underbar och de lärare vi träffat är trevliga. Paulinska skolan är verkligen inte värd sitt dåliga rykte." Sammantaget får skolan betyget 4,25 av 5 möjliga poäng. Efter att själv ha besökt Paulinska skolan varje dag i en månads tid är min bild mer i linje med Magazinets än med Catharina De Geers.

Rektor Pauliina och hennes personal ska vara helt förvissade om en sak. Ni har majoritetens fulla stöd för det krävande men framgångsrika utvecklingsarbete som ni varje dag bedriver på er skola.


Fredrik Lundgren (Fp)

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden"


måndag 19 mars 2012

Verksamhetsbesök på Mariefredsskolan

Har varit på verksamhetsbesök på Mariefredsskolan. Började med att vara med åk 1. Lektionen inleddes med högläsning. Sedan var det stora och små bokstäver som gällde. Det var härliga elever som jobbade på bra. Lektionen avslutades med att eleverna rabblade upp alfabetet samtidigt som de tog ett steg för varje bokstav. De rörde sig då från ena änden av klassrummet till dörren. Alla kunde alfabetet!

Nästa lektion var i åk 2 där de höll på med multiplikation. Uppgiften bestod av att formulera en berättelse som illustrerade multiplikationen 3X5=15. Det kom många olika förslag och de lämnades in skriftligt. Läraren berättade att det var viktigt att eleverna kunde röra sig mellan de konkreta och det abstrakta. Hon var också noga med att de skulle börja lära sig de matematiska begreppen. Man ska säga "addera" och inte "plussa". Läraren verkade mycket kompetent och intresserad av det här med barns matematiska utveckling.

De tre nästföljande lektionerna utspelade sig i åk 6 och 7. Jag fick där tillfälle att på deras SO-lektioner berätta om hur det är att arbeta som politiker. Eleverna var intresserade och ställde bra frågor. Särskilt imponerad var jag av åk 6 där det fanns några elever som verkade ha ett intresse fö politik och samhällsfrågor som nog inte är så vanligt när man är 12 år.

Efter lunch i matsalen fick jag stifta bekantskap med jouren som verkar vara en mycket genomtänkt institution. Den finns till för att hantera de lektioner då en lärare är sjuk eller vabbar. Istället för att kalla in extern vikarie har man en erfaren person anställd som alltid finns tillgänglig och dit eleverna i den aktuella klassen går. Läraren i jouren vet om vilka klasser som ska komma och vilka moment som de ska jobba med. Det finns också en poäng med att eleverna går till henne istället för att hon ska komma ut till klassen. Detta kan vara något för andra skolor att ta efter då det är i god "leananda".

En mycket givande dag slutade vid halv tre. Jag återkommer gärna till hösten.

onsdag 14 mars 2012

Insändare publicerad

Fick idag in ett debattsvar på en insändare från Anna Björklund (Skolrevolten):


"Över hela kommunsverige pågår nu omfattande förändringar av skolornas organisation. Stadieindelningar ändras och i en del fall läggs t o m skolor ner. Bakgrunden är dels de nya nationella styrdokument som kräver allt mer av skolorna och lärarna vad gäller de kunskaper eleverna ska erhålla, dels de tuffa behörighetsregler för lärare som börjar gälla 2015. Strängnäs kommun har här varit tidigt ute och har för Strängnäs stad sett att en grundskoleorganisation F-3+4-9 möter dessa nya krav på bästa sätt. Beslutet om omorganisation togs också för att framöver kunna satsa på den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsutveckling: lärarna. Det är inte i första hand nya skollokaler Strängnäs behöver utan fler lärare. En utbyggnad av Finningeskolan skulle innebära en upplåning på cirka 18 miljoner med en årlig kapitalkostnad på runt 1,4 miljoner. Detta är vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt försvarbart. Varje ny utbyggnad, i ett läge när det finns tillräcklig kapacitet, innebär att lärare riskerar att sägas upp i kommunala skolor och friskolorna får, med tanke på hur elevpengssystemet är uppbyggt, en orättmätig fördel.

Prestige är ingen bra drivkraft för politiskt arbete. Min drivkraft är istället att ge barn i våra skolor förutsättningar att bli ansvarstagande medborgare och kompetenta arbetstagare på en global arbetsmarknad."

lördag 10 mars 2012

Den övervakade skolan

Har följt den brittiska serien "Den övervakade skolan" på SVT. Gå gärna in och titta på de tre sista avsnitten på svt play. Den handlar om en högstadieskola i Essex där man satt upp 65 kameror som filmat i stort sett allt som pågått under ett år. Det har sedan klippts ihop till en både bildande och underhållande serie i sju avsnitt. De personer som främst fastnat på näthinnan är rektorn Mr Goddard och studierektorn Mr Drew. De ger intryck av att vara fantastiska skolledare som verkligen bryr sig om "sina" elever. De försöker på alla möjliga och omöjliga sätt att hjälpa sina elever att klara examensproven och på så sätt få dem rustade för livet framöver. Sympatiskt är att de även verkar vara duktiga lärare och Mr Drew ser ut att ha undervisning regelbundet. Det är tyvärr ovanligt idag att skolledare undervisar. I det goda mötet mellan lärare och elev i en undervisningssituation skapas den grundläggande tillit som är en förutsättnig för allt lärande. Genom att behärska detta möte får dessa rektorer förstås en mycket god bas för att kunna prata med eleverna även när det är stök, bråk och problem som de som skolledare måste hantera. Även de stökigaste eleverna verkar innerst inne känna att dessa rektorer vill dem väl och de får därmed en ovärderlig legitimitet. Ta chansen och se den här serien innan den försvinner från Svt play.

torsdag 1 mars 2012

Insändare publicerad

Fick idag en insändare om Lean publicerad:

"Vad är det som har gjort Toyota till världens främsta biltillverkare och svenska Scania till världens mest lönsamma producent av lastbilar? Svaret är att de på ett långsiktigt och systematiskt sätt arbetat med att först identifiera och sedan eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Denna filosofi har många namn: TPS, Lean, Ständiga förbättringar etc. Alla framgångsrika företag arbetar idag med någon form av sådan här övergripande modell för verksamhetsutveckling. Långsamt har även dessa insikter börjat tränga in i offentliga förvaltningar. Det är fullt möjligt att överföra kunskaper och erfarenheter från ”hårda” industriverksamheter till ”mjuka” välfärdsområden som vård, skola och omsorg. Strängnäs kommun är idag en av de kommuner i Sverige  som ligger långt fram i ett sådant  arbete och vi satsar, vilket finns upptaget på kommunstyrelsens tillväxtkonto, 4 miljoner på detta under 2012. Ute i våra verksamheter pågår nu ett arbete med att först kartlägga den dagliga verksamheten i detalj och sedan göra förändringar som bl a bidrar till att eleverna får så mycket lärandetid som möjligt och att de gamla och sjuka får så mycket omhändertagandetid som möjligt .


Det är mot bakgrund av att Moderaterna i Strängnäs gärna utger sig för att kunna det här med företag och företagande  märkligt att de inte verkar se behovet av att även i kommunen kunna arbeta långsiktigt  med en väl beprövad modell för verksamhetsutveckling.  En av profeterna när det gäller Lean heter Jeff Liker. Han har sammanfattat Lean i 14 punkter. Den första lyder: ”Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål” Långsiktighet verkar inte på något område vara strängnäsmoderaternas främsta ledord just nu.


Fredrik Lundgren (Fp)

Kommunalråd"