fredag 5 december 2014

Insändare publicerad

Fick igår den här insändaren publicerad:

De värsta farhågorna ser nu ut att besannas. Det kommer att bli en sänkning av elevpengen, både på förskolan och grundskolan! 23 miljoner ska sparas och den reala minskningen på elevpengen blir runt 3% vilket kommer att slå stenhårt mot verksamheter som redan är ansträngda till det yttersta. Vi ser en stressig arbetsmiljö och som en konsekvens av denna sjukskrivningstal för personalen som är helt oacceptabla. Barnen får inte den trygga och lärande miljö som de har rätt till och detta drabbar förstås främst de barn som har de allra största behoven. Moderaterna fullföljer en klassisk högerpolitik där man trots ett högt tonläge i valrörelsen om att värna kärnverksamheterna nu sänker förskolan och skolan. Tyvärr har man fått Socialdemokraterna med sig på detta. Folkpartiet står alltid upp för välfärdsstaten och föreslår därför en skattehöjning med 30 öre för att inte våra barn ska behöva drabbas av Moderaternas nedskärningar på några av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Det är allvar nu. Ett antal barn kommer att fara illa. Rusta inte ned förskolan och skolan!