måndag 26 oktober 2015

Debattartikel publicerad

Fick idag, tillsammans med kollegorna i Koalitionen, in den här debattartikeln om barnsjukvården i södra länsdelen:

Debatten kring barnsjukvården i den södra länsdelen har pågått en längre tid. Som förtroendevalda landstingspolitiker är vår självklara utgångspunkt att det måste finnas en fungerande barnsjukvård i hela Sörmland, inklusive den södra länsdelen. Vi ser och hör samtidigt den oro och otrygghet som uttrycks av föräldrar till barn i Nyköping med omnejd.
Inledningsvis är det viktigt att tydliggöra att den akuta vården för barn i Nyköping alltid är öppen via lasarettets akutmottagning. Där finns personal, dygnet runt året runt, som vid akuta sjukdomstillstånd eller olyckor kan ge våra barn vård och hjälp. Vid Nyköpings lasarett finns även en dagvårdsavdelning för barn som är öppen dagtid till klockan 21.00. På dagvårdsavdelningen skrivs barnen in för lättare vård. Om behov finns av vård över natten bokas man in på sjukhuset i Eskilstuna där slutenvårdplatser för barn finns.

Sedan slutenvårdplatserna för barn vid Nyköpings lasarett stängdes 2005 har barnmedicinen gjort betydande framsteg. Det är en mycket positiv utveckling som gör att vården idag kan bota och lindra även fall där det så sent som för tio år sedan inte fanns samma möjligheter. För att personal ska kunna hålla sig ajour med utvecklingen krävs dock relativt stora enheter, det vill säga att kliniken möter ett tillräckligt stort antal barn per diagnos. Svårigheterna att öppna slutenvårdsplatser på Nyköpings lasarett är med andra ord inte ekonomiskt betingade utan grundar sig på en oro att kvaliteten på vården kan komma att ifrågasättas då antalet barn i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta ligger på samma nivå som 2005.

Vi ser den oro och stress som finns i att som förälder tvingas åka med ett sjukt barn vägen mellan Nyköping och Eskilstuna för att få tillgång till specialistvård över natten. Vi har tagit kontakt med den politiska ledningen i Region Östergötland med ambitionen att teckna ett avtal om tillgång till slutenvårdsplatser för barn vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Detta skulle ge föräldrar valmöjligheter och ett i många fall närmare alternativ när det är bråttom. Utöver detta är vi beredda att stötta barnkliniken i Nyköping i deras arbete med att utveckla och modernisera barnsjukvården. Det kan till exempel handla om mobila lösningar som erbjuder vård direkt i barnets hemmiljö.
Som medborgarförträdare är det vårt ansvar att organisera landstingets resurser utifrån principerna patientsäkerhet, tillgänglighet, kvalitet och en jämlik sjukvård. Vi tror samarbete, moderna lösningar och flexibilitet är vägen framåt för att säkerställa den högkvalitativa sjukvård som barnen i den södra länsdelen naturligtvis har rätt till.

Åsa Kullgren (S)
Mattias Claesson (C)
Fredrik Lundgren (FP)
Ann-Sofie Jacobsson (MP)