torsdag 17 juli 2014

Svar publicerat

Jag fick igår onsdag, tillsammans med mina kommunalrådskollegor, det här inlägget publicerat:

"I kommunens årsredovisning för 2013 kan man läsa följande: ”God ekonomisk hushållning definieras för Strängnäs kommun som ett resultat över tid motsvarande 2 procent av skattenettot. Ett sådant resultat ger utrymme för att över längre tid skattefinansiera kommunens investeringar. Kommunen har under den senaste femårsperioden visat resultat om i snitt 2,1 procent av skattenettot. Detta innebär att kommunen kan anses ha uppfyllt det krav som kommunallagen ställer på god ekonomisk hushållning.” Ingen tidigare politisk konstellation i Strängnäs historia har varit i närheten av att kunna uppvisa så goda ekonomiska resultat. Vi redogjorde även för detta på det fullmäktige där Årsredovisningen godkändes.

Kommunkoncernen, vari Sevab och Fastighetsbolaget ingår, har en låneskuld på 2,5 miljarder. Denna skuld balanseras mer än väl av de stora tillgångar som vårt energibolag och fastighetsbolag äger. För att på sikt trygga en stabil ekonomi behöver investeringstakten ligga på runt 50 miljoner om året. Vi har nu anpassat våra verksamheter till en sådan investeringsvolym."

onsdag 2 juli 2014

Replik publicerad


Fick i måndags, tillsammans med fyra kollegor, in den här repliken i lokaltidningen.

De senaste åtta åren har skatterna i Sverige enligt SVT sänkts med 140 miljarder varje år. Detär främst de fem jobbskatteavdragen som bidragit till detta, men även sänkt bo lagsskatt, sänkt pensionärskatt och rut- och rotavdragen har haft en positiv betydelse. Det totala skattetrycket har på ett drygt decennium sjunkit från 51% av BNP till 44%. En genomsnittlig löntagare har fått en extra månadslön per år till privat konsumtion. Vi stödjer en politik med lägre skattetryck, men för oss socialliberaler har skatter inget egenvärde. Vi menar att de behövs för att upprätthålla en solidarisk välfärdsstat där våra barns utbildning och omsorgen om våra gamla, sjuka och sköra är bärande fundament. För att dessa rättigheter ska omfatta alla i vårt samhälle och tilldelas efter behov istället för plånbokens storlek måste vi acceptera en rimlig skattekvot.

Välfärdens grundläggande ansvarsområden ligger på kommunerna. Med ett allt mer tilltagande omsorgsbehov hos en åldrande befolkning och en skola som står inför enorma utmaningar blir det omöjligt att inte diskutera den kommunala skattesatsen. Foga till detta en mycket viktig jämställdhetsaspekt. Om de historiskt nedärvda och djupt orättfärdiga löneskillnaderna mellan traditionellt manligt dominerade jobb i privat sektor och kvinnligt dominerade jobb inom vård och utbildning i offentlig sektor ska försvinna måste vi som kommunpolitiker ta vårt ansvar.

Folkpartiet i Strängnäs duckar inte. Vi är beredda att ta vårt ansvar genom att under nästa mandatperiod höja lärarlönerna med i genomsnitt 3 000 kronor per månad. För att alla barn i Strängnäs kommun ska få bästa möjliga utbildning vill vi att landets främsta lärare ska söka sig till vår kommun. Det kräver mer resurser. Därför föreslår vi en skattehöjning på 30 öre som oavkortat ska riktas till skolan.

Vi välkomnar samtidigt en debatt där alla partier, innan valet, redovisar hur man tänkt ta ekonomiskt ansvar för vår kommuns framtida utmaningar. Folkpartiet i Strängnäs har ett tydligt budskap. Vi kommer att ta vårt ansvar för att ge barn och unga i Strängnäs en utbildning av högsta kvalitet ledd av kompetenta, engagerade och välavlönade lärare. Idag, imorgon och i framtiden.