fredag 21 november 2014

Insändare publicerad

Fick i tisdags den här insändaren publicerad:

"I början av hösten hade jag som kommunalråd förmånen att få välkomna de första flyktingarna till asylboendet på Mälarblick. Vi hade från kommunens sida försökt bygga upp en organisation som skulle underlätta mottagandet och även fullgöra våra skyldigheter vad gäller skolgång för de barn som önskar sådan. De tjänstemän som arbetat med dessa frågor har gjort ett jättebra jobb och bör få ett erkännande för detta. Ett stort tack går även till personalen på Mälarblick med Anders och Sheila i spetsen. De allra största och mest beundransvärda insatserna har dock gjorts av vanliga strängnäsbor som visat en enorm öppenhet, vänlighet och givmildhet gentemot våra flyktingar. Man har inte bara skänkt mycket kläder utan har på en mängd olika sätt visat det som Fredrik Reinfeldt uppmanade oss att göra i somras - nämligen att öppna våra hjärtan. Jag är full av beundran för de många människor i Strängnäs som med ett stort ideellt engagemang velat visa att dessa flyktingar, där många kommit från ofattbart vidriga förhållanden, ska känna sig välkomna till Strängnäs och Sverige. Det var heller inte utan anledning Strängnäs för ett tag sedan omnämndes i Sveriges Radio som ett gott exempel på en kommun som försökt ge flyktingar på ett asylboende ett värdigt mottagande. Det finns dock ingen anledning att idealisera situationen när man lever som asylsökande. Det har förekommit några små incidenter på Mälarblick men inte fler än vad som kan förväntas när mer än 200 människor ska försöka leva ett liv tillsammans på en liten yta. Våra flyktingar genomför nu intervjuer med Migrationsverket och kommer att få besked om de får stanna i Sverige eller inte. Oavsett vad som händer med dessa individer framöver kommer de säkert att komma ihåg sin första tid i Sverige, nämligen den i Strängnäs, som en mycket bra tid där de träffade många generösa människor. Jag är stolt över att bo i Strängnäs. Tack alla fantastiska strängnäsbor som engagerat sig i denna fråga. Ni har placerat Strängnäs på den globala humanitära kartan."

tisdag 4 november 2014

Insändare publicerad

Fick idag den här insändaren publicerad i Strängnes tidning:

Det tog bara en dryg månad så fick strängnäsborna reda på vad Moderaternas valbudskap om att ”vi är ett nytt glatt gäng som lyssnar på medborgarna, värnar ekonomin, betalar av på kommunskulden och satsar på skola, vård och omsorg” egentligen betyder. Man har nu blivit tvungen att konkretisera sina löften och presenterade i veckan sitt förslag till budgetramar för nämnderna till nästa år. Trots att man budgeterar ett nollresultat och därmed omöjliggör avbetalningar på kommunskulden kommer vi att få se allvarliga försämringar på förskolans och skolans område. För att bara bibehålla dagens kvalitet skulle Barn- och utbildningsnämnden behöva 50 miljoner extra nästa år. Man får 27. Detta kommer, befarar vi folkpartister, att leda till en sänkning (!) av elevpengen. Skulle så bli fallet kommer alla barn att bli förlorare men värst drabbas de barn som har störst behov. Vi känner också en stor oro över att enskilda skolor, både kommunala och fristående, inte kommer att överleva med en sänkt elevpeng. Lärarnas rättmätiga lönekrav, torgförda av Folkpartiet, är förstås bara att glömma med Moderaternas budget.

Vad vi nu bevittnar är en budget som bär de gamla Moderaternas signum. Vi hade hoppats att de nya Moderaterna verkligen var villiga att stå upp för våra elever, lärare och barn med särskilda behov. Så var tyvärr inte fallet. Frågan som kvarstår är: hur kan Strängnäs socialdemokrater ställa sig bakom denna nedmontering av kommunens mest centrala välfärdsuppdrag?