torsdag 19 juni 2014

Replik publicerad

Jag fick idag denna replik publicerad:


Lärarförbundets ranking ”Bästa skolkommun” har två allvarliga brister. Den ena är att man exkluderar alla barn i friskolor. Deras insatser och resultat finns över huvud taget inte med. I en kommun som vår där mer än var tredje elev på grundskolan går i en friskola är detta inte ok. Den andra bristen gäller synen på resurser och resultat. Undersökningen är konstruerad så att om du t ex ökar lärartätheten men får oförändrade eller sämre resultat, då stiger du i rankingen. All seriös verksamhet bygger på att man försöker använda sina resurser effektivt. Lärarförbundets ranking uppmuntrar inte till ett optimalt nyttjande av begränsade resurser. Det är beklagligt att Lärarförbundet inte vill se och göra något åt dessa allvarliga tillkortakommanden i en ranking som gör anspråk på att utse bästa skolkommun i landet.

 

måndag 9 juni 2014

Replik publicerad

Jg fick i lördags, tillsammans med de andra kommunalråden, den här repliken publicerad i den lokala tidningen.


Svar till Lennart Nilsson i ST 4 juni

Lagen om valfrihet infördes i Strängnäs kommun den 1 september 2012 . I samband med införandet inrättades en tjänst i kommunen som syftar till att underlätta för privata aktörer att etablera sig på hemtjänstens område. Idag har vi 7 privata aktörer som har en marknadsandel på 16 procent. Vi bejakar en mångfald av utförare som verkar under jämlika villkor.