måndag 9 juni 2014

Replik publicerad

Jg fick i lördags, tillsammans med de andra kommunalråden, den här repliken publicerad i den lokala tidningen.


Svar till Lennart Nilsson i ST 4 juni

Lagen om valfrihet infördes i Strängnäs kommun den 1 september 2012 . I samband med införandet inrättades en tjänst i kommunen som syftar till att underlätta för privata aktörer att etablera sig på hemtjänstens område. Idag har vi 7 privata aktörer som har en marknadsandel på 16 procent. Vi bejakar en mångfald av utförare som verkar under jämlika villkor.