tisdag 4 november 2014

Insändare publicerad

Fick idag den här insändaren publicerad i Strängnes tidning:

Det tog bara en dryg månad så fick strängnäsborna reda på vad Moderaternas valbudskap om att ”vi är ett nytt glatt gäng som lyssnar på medborgarna, värnar ekonomin, betalar av på kommunskulden och satsar på skola, vård och omsorg” egentligen betyder. Man har nu blivit tvungen att konkretisera sina löften och presenterade i veckan sitt förslag till budgetramar för nämnderna till nästa år. Trots att man budgeterar ett nollresultat och därmed omöjliggör avbetalningar på kommunskulden kommer vi att få se allvarliga försämringar på förskolans och skolans område. För att bara bibehålla dagens kvalitet skulle Barn- och utbildningsnämnden behöva 50 miljoner extra nästa år. Man får 27. Detta kommer, befarar vi folkpartister, att leda till en sänkning (!) av elevpengen. Skulle så bli fallet kommer alla barn att bli förlorare men värst drabbas de barn som har störst behov. Vi känner också en stor oro över att enskilda skolor, både kommunala och fristående, inte kommer att överleva med en sänkt elevpeng. Lärarnas rättmätiga lönekrav, torgförda av Folkpartiet, är förstås bara att glömma med Moderaternas budget.

Vad vi nu bevittnar är en budget som bär de gamla Moderaternas signum. Vi hade hoppats att de nya Moderaterna verkligen var villiga att stå upp för våra elever, lärare och barn med särskilda behov. Så var tyvärr inte fallet. Frågan som kvarstår är: hur kan Strängnäs socialdemokrater ställa sig bakom denna nedmontering av kommunens mest centrala välfärdsuppdrag?