onsdag 9 mars 2011

Förskolan och kvinnorna

Under mars månad kommer jag att göra verksamhetsbesök på de kommunala förskolorna. Det började i fredags med besök på Länna och Stallarholmen och igår var det Tosterö förskola och Sundbypark förskola som stod i fokus. Det är väldigt roligt att se vilket enormt engagerat arbete som läggs ner ute på våra enheter. Här befinner vi oss i välfärdsstatens kärna och det är en värld som nästan helt befolkas av kvinnor med allt för låga löner. Det kan tyckas märkligt att en politiker uttrycker sig så eftersom det naturliga svaret väl är att om man tycker så är det bara att ändra på sakernas tillstånd. Riktigt så enkelt är det dock inte. De löneskillnader som finns i vårt samhälle mellan olika yrkeskategorier är ett resultat av en lång historia där inte minst fackföreningsrörelsen haft ett stort ansvar. Det är ju egentligen mycket märkligt att t ex en elektriker ska känna flera tusen mer än en förskollärare som utöver det stora ansvaret har en högskoleutbildning på tre år. Sådana missförhållanden, som det går att hitta många exempel på, är ett uttryck för en under lång tid framvuxen norm som säger att det män traditionellt sysslat med är viktigare/mer värdefullt än det kvinnor ägnat sig åt. Här har kvinnorörelsen en viktig poäng och det är en uppgift för arbetsgivare, fack och politiker att komma åt dessa strukturella obalanser.

Det går inte att undvika att tänka på ovanstående när man är ute i den kvinnodominerade förskolan och ser vilka heroiska insatser som görs med våra barn. I Länna fick jag flera exempel på hur man arbetar för att utmana och stimulera barnens utveckling och lärande. I Stallarholmen var det roligt att se hur arbetet med portfolio bedrivs och hur påtagligt det blir när ett barn gör framsteg. På Tosterö arbetar man mycket i och med den underbara natur och skog som man är omgiven av. På en avdelning hade en förskollärare varit ute på morgonen med barnen och lyssnat på fågelläten. Samtidigt hade hon med en app på sin mobil återgett olika fåglars läten och barnen hade fått se hur fåglarna i skogen reagerade. Häftigt! På Sundbyparks förskola har man också ett stort område att röra sig i utomhus vilket är mycket uppskattat. Här lagar man också sin mat själv och det beskrevs som en stor tillgång. Samtidigt måste man konstatera att även här används en del halvfabrikat. Köttbullarna, pannkakorna och fiskpanetterna kommer färdiggjorda. Det är också så att det finns en särskild reglering kring det här med rotsaker vilket gör att man kan inte ta in jordiga potatisar i köket och skala dem där. Ibland känns det som om hygienkraven har gått lite väl långt...