fredag 1 april 2011

Framgångsrika skolkommuner

Har varit och lyssnat på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) sammanställning över vad som utmärker framgångsrika skolkommuner. De gjorde sin presentation på Skolriksdagen och deras slutsatser bygger på besök och intervjuer med skolföreträdare i landets kommuner. SKL:s rapporter är en ovärderlig källa om man vill få ett relevant underlag för skolpoltiska beslut. Vilka är då, enligt SKL, framgångsfaktorerna:

1) Se till att ha bra ledare som pratar om det som är viktigt. Alla beslut ska ha elevens kunskapsutveckling i fokus.

2) Arbeta med systematisk uppföljning och utvärdering. Ta reda på hur det går. Fråga vad det är vi följer upp och varför vi följer upp det. Det är viktigt att även intressera sig för hur det går i de yngre årskurserna. Det gäller att inte bara titta på meritvärden, andel behöriga till gymnasiet etc. vilka kan avläsas först i åk 9.

3) Lyft fram kompetenta lärare. Utmana "Jante". Det behövs mer än behörighet för att vara en skicklig lärare. Vilka egenskaper har då en bra lärare? Jo, det handlar om ämneskunskaper, ämnesdidaktisk kompetens, förmågana att skapa fungerande relationer och att kunna leda. Använd gärna priser, typ "Årets lärare". Inrätta utvecklingstjänster för lärare. Våga sprida lönen. Satsa på de lärare som vill utvecklas.

4) Ha höga förväntningar på alla. Det är inte barnens fel när skolan misslyckas med sitt uppdrag. Politiken ska ha höga förväntningar på förvaltningen. Detta skapar i sin tur en kultur med höga förväntningar där alla har höga förväntningar på varandra.

5) Fånga upp barn i svårigheter. Arbeta systematiskt med att fånga upp behoven och sätt in insatser. Insatta åtgärder måste följas upp. Funkar det inte, skruva på åtgärden. Tyvärr är det ofta inte statusfyllt att arbeta med de elever som har störst svårigheter. Ofta är inkludering att föredra.

6) Som politiker ska du vara nyfiket aktiv. Fråga hela tiden hur det går med måluppfyllelsen.

7) Ha fungerande relationer. Om en lärare har identifierat ett problem på sin skola ska hon/han helst både kunna presentera problemet och ett förslag på lösning på problemet. Det är viktigt att kunna gå in i varandras klassrum och komma med professionella synpunkter.

Vi kommer från majoritetens sida att arbeta i en anda som är inspirerad av ovanstående punkter.