måndag 30 september 2013

Insändare publicerad

Fick idag, tillsammans med mina kommunalrådskollegor, denna insändare publicerad.


I onsdagens tidning kunde vi läsa ännu en positiv artikel om tillståndet i Strängnäs kommun. Det var Nyföretagarbarometern som visade att 126 nya företag startat under det första halvåret. Med den siffran ligger vi på 23:e plats i landet. I tidningen Dagens Samhälle som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting kunde man i början av september läsa om ”Sveriges växande superkommuner”. Man hade där gjort en granskning av vilka kommuner i Sverige det är som växer på alla plan. Strängnäs kommun var en av dessa med en extremt hög andel av befolkningstillväxten beroende på inflyttning. I början av hösten kunde utbildningskontoret redovisa statistik kring kommunens samlade kunskapsresultat. Den visade att Strängnäs kommun det senaste läsåret antagligen gjort en av de kraftigaste förbättringarna i hela landet vad avser resultaten i åk 9. Vi ligger numera en bra bit över medelvärdet i landet när det  handlar om betyg i åk 9. Resultaten beror på mycket fina insatser både på våra kommunala och fristående grundskolor.

Det går riktigt bra för Strängnäs och vi är tacksamma över att vi fått förtroendet att leda den här utvecklingen!

 
Jens Persson (C)
Tord Tjernström (S)
Fredrik Lundgren (Fp)

Terese Askerstedt (Mp)

Kommunalråd