torsdag 26 september 2013

Insändare publicerad

Fick igår, tillsammans med tre vänner i nämnden, följande insändare publicerad:

Barn- och utbildningsnämnden har i år en budget på 740 miljoner. Med de medel som grundskolan fick uppnåddes för läsåret 2012/13 en dramatisk resultatförbättring vad gäller kunskapsresultaten. Inför 2014 ser det ekonomiska läget mycket svårt ut i de flesta av Sveriges kommuner. Vi har från den styrande majoriteten trots detta avsatt 748 miljoner till barn- och utbildningsnämnden nästa år. Hur detaljbudgeten kommer att se ut, där det framgår hur vi prioriterar mellan de anslagsfinansierade verksamheterna och elevpengen, håller just nu på att beredas politiskt. Inriktningen i våra avvägningar är att skydda de mest utsatta barnen vilket betyder att Resurscentrum och Särskolan kommer att fredas. Vi kommer också att öka Salsa-delen av elevpengen vilket betyder att skolor som har många barn som kommer från socialt och ekonomiskt svagare grupper ska prioriteras. Vi kan dock redan nu säga att den generella elevpengen inte kommer att minska med 8% vilket är en siffra som figurerat i debatten.

Alla partier i fullmäktige utom Vänsterpartiet har deklarerat att man inte vill höja skatten. Vi har alltså samma resurser att röra oss med och vi har från majoriteten sagt att skolan, socialen och kulturen är våra prioriterade områden. Så fort ett reformutrymme uppstår ska resurser läggas där.

Vi kan som kommunpolitiker notera att den statsbudget som nyligen lades fram och som hade moderaten Anders Borgs signum knappt innehöll några satsningar på kommunerna och deras välfärdsuppdrag. Moderaterna har alltid prioriterat skattesänkningar framför satsningar på våra barn, äldre och sjuka.

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Torbjörn Johansson (S)

Birgitta Bäck (Mp)

Hugo Rundberg (C)

Ledamöter av Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs