onsdag 26 februari 2014

Debattartikel publicerad

Fick idag denna artikel publicerad:

"En ansvarstagande kommunpolitiker har till uppgift att väga olika intressen och olika kommundelars behov mot varandra. Det går inte att bara företräda ungdomarna, pensionärerna, gymnasterna, villaägarna eller invånarna i ett visst geografiskt område. Skulle kommunpolitiken vara uppbyggd så skulle den snart leda in i ett kaos där ingen vill ta ansvar för helheten.
Min viktigaste uppgift som kommunalråd är att säkerställa att alla medborgares intressen blir beaktade för att sedan väga ihop dessa till ett beslut som för hela kommunens utveckling framåt. Detta borde vara självklart men i Strängnäs kommun har vi något så märkligt som ett parti som bara bryr sig om en enda kommundel. Jag tänker förstås på Mariefredspartiet som i sina stadgar skriver: ”Partiet vänder sig i första hand till invånarna i Mariefred med omnejd.” Det enda som är viktigt för detta parti är att det går bra för Mariefred. Hur kommunen i övrigt mår är av ringa betydelse.

Mariefredspartiet är ett parti som ständigt talar om vikten av medborgardialog och demokratisk fördjupning men som i sin grundläggande konstruktion är ett särintresse för en avgränsad kommundel. En röst på Mariefredspartiet är därför en röst för att splittra och ställa kommundelar mot varandra. Det är min förhoppning att mariefredsborna bryr sig om alla medborgares väl i vår kommun och att man i valet till hösten inte lägger en enda röst på detta parti.

En röst på Folkpartiet Liberalerna är en röst för hela Strängnäs kommuns utveckling."