onsdag 12 februari 2014

Insändare publicerad

Fick igår in den här insändaren i Ekuriren:

"I Dagens Nyheter fanns den 2 februari en utmärkt debattartikel skriven av Lars Strannegård, professor vid Handels i Stockholm. Strannegård är, liksom de flesta i Sverige, djupt bekymrad över de svenska elevernas sjunkande kunskapsresultat, senast manifesterat i Pisaundersökningen. Bland många orsaker till det dramatiska fallet ser artikelförfattaren en som särskilt värd att lyfta fram – lärarnas avprofessionalisering som ett resultat av att man fått en rad arbetsuppgifter som inte har med själva lärandet att göra. Det gäller nu att återföra lärarna till att syssla med det som de är utbildade för, nämligen att få unga människor att lära sig en massa om världen och på så sätt göra dem till upplysta medborgare och efterfrågad arbetskraft.
När elever inte lär sig det de borde handlar det ytterst sällan om rent kognitiva brister. Det är istället en rad psykosociala faktorer runt eleven som gör att hen inte förmår hantera skolvardagen och lektioner på ett sätt som vi förväntar oss. I det läget kan det inte vara lärarens uppgift att försöka bringa reda i allt som stör inlärningssituationen. Det kan inte heller vara lärarens uppgift att hantera allt från problem med kopiatorn till rastvakteri.
Med förebild från Frankrike kan man eventuellt tänka sig elevvårdsenheter som har till uppgift att stödja och hjälpa elever, avlasta lärare och sköta direktkommunikation med föräldrar. Vi kommer nu i Strängnäs undersöka möjligheterna att ,inom rådande nationella regelverk för skolan, hitta organisatoriska lösningar som möjliggör för lärare att utöva sin profession - nämligen att undervisa."