söndag 6 april 2014

Replik publicerad

Fick i fredags denna replik publicerad tillsammans med fyra kamrater:

"Eskilstuna-Kurirens ledarskribent Alex Voronov ondgör sig i EK (3/4) över Folkpartiets målsättning att höja lärarnas löner med 3 000 kronor per månad. Enligt Voronov är Folkpartiets ambitiösa ambition att likställa med "floskler" och "valfläsk". Vi liberaler beklagar djupt att Voronov hänfaller till att raljera istället för att tydliggöra hur han själv anser att en framåtsyftande skolpolitik i Strängnäs kommun bör formas. Det är trist.

Under den gångna mandatperioden har Folkpartiet i Strängnäs kommun fokuserat på att höja elevernas kunskaper och ge lärarna ökade möjligheter att fokusera på lärandet. Därför har vi genomfört en omorganisation av de kommunala skolorna i syfte att flytta resurser från lokaler till elever, från byggnader till den enskilde eleven och läraren. Idag uppnår 82 procent av alla elever målen i alla ämnen. En förbättring med närmare 10 procentenheter jämfört med föregående år. Även det genomsnittliga meritvärdet har höjts och ligger nu över riksgenomsnittet.

Trots detta är vi liberaler inte nöjda. Vi vill att alla elever i Strängnäs kommun ska nå målen i alla ämnen. För att denna ambition ska förverkligas krävs kompetenta och engagerade lärare som erbjuds konkurrenskraftiga löner. Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat är att de har tillgång till ytterst kompetenta och motiverade lärare. Det är mot den bakgrunden som Folkpartiet går till val med ett mycket tydligt löfte. Om vi får fortsatt förtroende att leda Strängnäs kommun efter valet 2014 vill vi höja lärarlönerna med i genomsnitt 3 000 kr. Kostnaden för denna nödvändiga reform får man genom att ta antalet lärare och multiplicera med lönehöjningen inklusive sociala avgifter. Finansiering sker genom en skattehöjning om 30 öre. Vår uppfattning är tydlig. Utbildning ska löna sig och synas i den enskilde lärarens plånbok.

Fredrik Lundgren
Margaretha Furustrand
Anders S Svensson
Birgitta Wennerberg
Jan Rudengren"