måndag 26 maj 2014

Insändare publicerad

Fick i lördags den här insändaren publicerad:


Den viktigaste och mest uppmärksammade rankingen av Sveriges kommuners attraktionskraft är den som tidningen Fokus genomför varje år. Man tittar på 45 olika variabler som gäller allt från bredbandstillgång till befolkningsökning. 2014 års ranking, som kom i förra veckan, visar att Strängnäs kommun tar ett gigantiskt kliv framåt. Vi klättrar från plats 193 till 84. Det är glädjande att ett systematiskt utvecklingsarbete på kommunens alla områden nu får ett sådant enormt genomslag och är ett erkännande till allt det fantastiska arbete som våra medarbetare varje dag utför.

På skolans område undersöks två faktorer. Den första gäller antalet rapporterade mobbingfall per 100 skolbarn i åldern 6-18 år. Här placerar vi oss bland de 10% bästa i landet. Den andra parametern gäller slutbetygen  i åk 9. Här ligger vi på plats 41 av 290 kommuner. Vi kan alltså konstatera att Strängnäs kommun numera har skolor som både är bland de främsta i landet vad gäller trygghet och kunskapsresultat. Det återstår förstås en massa arbete men vi är otvetydigt på rätt väg!