måndag 8 september 2014

Replik publicerad

Fick idag denna replik publicerad:

Det är sällan man föräras en hel ledare i Ekuriren men det har hänt en gång tidigare. Det var i juni 2011 med anledning av att jag skrev ett öppet brev till det riskkapitalbolag som då ägde John Bauer-gymnasierna. Jag ställde ett antal kritiska frågor om långsiktigheten i deras ägande som inte besvarats tidigare. Dagen efter kom ledaren med rubriken ”Lundgren har gått vilse”. Två år senare gick, som vi vet, John Bauer i konkurs. På samma sätt som ledaren då hade fel i sin analys har man fel nu.

En kommunal skolpolitiker har att se till alla elevers intressen och rätt till en bra utbildning. Strängnäs kommun är den tredje friskoletätaste kommunen i landet och 34% går på en fristående skola. Vi är glada över att kunna erbjuda våra barn och föräldrar ett brett utbud av både (icke vinstdrivna) privata skolor och kommunala skolor. Vårt ansvar är att hitta en optimal resursfördelningsmodell som gör att alla elever får en så bra utbildning och så lika förutsättningar som möjligt . År 2009 var meritvärdet i kommunen 208. År 2013 var det tio enheter högre och betydligt högre än genomsnittet i landet (213). Vi har en skolstruktur där friskolorna i kommunen fångar upp elever från mer studievana hem. Vi arbetar nu med att både bidra till att lyfta alla våra skolor ytterligare men vill även få en mer heterogen elevsammansättning.

Folkpartiet går till val på att höja lärarlönerna med i genomsnitt 3000 kr i månaden. Vi gör detta för att våra barn ska få tillgång till de allra bästa lärarna i landet. Hur detta ska kunna åstadkommas utan att skatten höjs med 30 öre har ännu ingen, vare sig politiska motståndare eller ledarredaktioner, lyckats svara på.