torsdag 12 mars 2015

Insändare publicerad

Fick idag denna insändare publicerad i Ekuriren:


Alex Voronov har varit på boksläpp i Gnesta och skriver med anledning av detta en välformulerad krönika i lördagens Ekuriren. Rubriken är uppfodrande och vågad: "Älska kommunen". Krönikan handlar om kommunerna och hur väl de, på det stora hela, fungerar. Krönikan avslutas med:
"Ett bestående intryck av boken är att Kommunsverige är en stor, mångfasetterad men i allt väsentligt välfungerande apparat som styr över och levererar tjänster till medborgare som på det hela är rätt nöjda. Det glöms lätt bort i en offentlig diskussion som fokuserar problem och ofta ger kommunerna dåligt rykte."

Jag delar helt Voronovs bedömnning och efter att under en månad ha försökt sätta mig in i sekundärkommunen landstinget Sörmlands komplexa verksamhet har jag fått samma bild. Det sker för att bara nämna några insatser ungefär 300000 läkarbesök, 40000 vårdtillfällen, 180000 röntgenundersökningar och 3000 förlossningar på våra tre somatiska sjukhus under ett år. Ett fåtal av dessa möter inte de krav en patient har rätt att ställa men den helt övervägande delen håller en hög kvalitet med ett professionellt och engagerat bemötande av vår personal. Våra medarbetarundersökningar visar att en bra bit över 80% av personalen trivs på sin arbetsplats och skulle rekommendera den för annan vårdpersonal. Hur är det, när vardagen i vården - både för patienter och personal -ser ut på detta sätt möjligt att få en helt annan och mindre smickrande bild av landstinget att sätta sig hos sörmlänningen i gemen? Jag tror det beror på flera faktorer. Vi har från landstingets sida varit dåliga på att berätta om allt det fantastiska arbete som varje dag utförs på våra enheter. Vi är också helt öppna med att rapportera om de få misstag som begås. Vi tror att detta på sikt leder till en ökad patientsäkerhet och ett förbättrat förtroende för våra verksamheter. Samtidigt blir varje sådan rapport en nyhet och mediekonsumenten kan få en skev bild av hur vanligt det är med till exempel felbehandlingar. Jag lämnar i övrigt till varje läsare att bedöma om man från sina nyhetskanaler tycker sig få en så nyanserad bild av den sörmländska vården som varje sörmlänning har rätt att kräva.

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Nytillträtt hälso- och sjukvårdslandstingsråd