tisdag 21 augusti 2012

Debattartikel publicerad

Fick idag en debattartikel publicerad i ekuriren.


Öppet brev till vårdnadshavare i Strängnäs kommun


I den nya läroplanen står det: ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.”  Det framgår alltså att det är ett gemensamt ansvar men vad betyder detta mer konkret? Vem har ansvar för vad? Jag ser det så här. Skolan har ansvar för att barnen varje dag välkomnas till en trygg miljö där nyfikenhet och kunskapstörst är ledord. I skolan ska det finnas vuxna som ser varje barn och försöker hitta nycklarna till deras lärande.


Vårdnadshavarna har ansvar för att barnen kommer till skolan fysiskt och mentalt förberedda på en stimulerande arbetsdag. Det betyder att man som förälder pratar väl om skolan som institution och skolans personal. Eventuell kritik måste förstås få framföras men i lämpliga former. Man intresserar sig för sitt barns skolgång och försöker, så långt ens egna förutsättningar sträcker sig, att ge sitt barn det stöd det behöver. Det betyder inte att man själv ska kunna räkna ekvationer eller läsa en engelsk text. Detta är skolans ansvar men man ska som förälder betona att dessa färdigheter är viktiga att behärska och understryka för sitt barn att det krävs ansträngning för att förvärva dem.  Som förälder ska man alltid stå på sitt barns sida men bör även höra skolans beskrivning av en händelse innan man dömer ut en lärare eller skolledare.


Skolan är, jämte familjen, samhällets viktigaste institution eftersom det är där vi formar vår framtid, nämligen våra barn. Om vi ska lyckas med detta krävs att skolan, föräldrarna och den enskilda eleven strävar åt samma håll. Vi är från skolorna i Strängnäs kommun redo att ta vår del av ansvaret.


Fredrik Lundgren (Fp)

Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden