lördag 25 augusti 2012

Vad är pengar?

Vad är pengar? Så lyder titeln på Andreas Cervenkas kritikerrosade bok om pengar, banker, skuldkris, euro, räntor, finansmarknaden, statsskulder och mycket annat som påverkar den vanlige medborgaren men för många framstår som helt obegripligt. Cervenka bidrar till att skingra dimmorna med hjälp av en lättläst och kortfattad pocketbok . Han är mycket pedagogisk och skriver dessutom på ett underhållande sätt med träffsäkra liknelser och vitsar.

I inledningen av boken tar han upp det egentligen märkliga förhållandet att pengar bara är någonting värda så länge ett grundläggande förtroende för dem existerar. Den dag tillräckligt många sparare vill ha ut sina pengar får banken stora problem. Så mycket har man inte i kassan. Som tur är har staten, vis av tidigare finanskrascher, gått in och garanterat att upp till en miljon kronor står staten för. Staten kan ju alltid betala eftersom man kontrollerar sedelpressarna. Det är detta som kallas insättningsgaranti.

Bankerna utökar sin verksamhet genom att ge krediter eller lån. Hur mycket de kan expandera sina krediter beror bl a på kravet på hur mycket de ska ha i kassan. Ju mer staten kräver att de ska "behålla" av sin inlåning desto mindre kan de låna ut. Nu höjs kassakraven i bankerna vilket torde vara bra men bakgrunden är att sedan år 2000 har den globala skulden dubblats från 78 000 miljarder till 158 000 miljarder dollar. Pengar som ska betalas tillbaka med ränta. I länder som Storbritannien och USA har skulderna under lång tid ökat snabbare än ekonomin. Det är inte hälsosamt. Centralbankerna kan inte skapa hur mycket pengar som helst då för mycket pengar i omlopp leder till inflation. Man håller därför koll på prisutvecklingen. Problemet är att man bara tittat på priser på varor och tjänster. Vad man borde titta lika mycket på är priset på aktier och fastigheter. Det fundamentala problemet idag är att bankerna hela tiden har incitament att öka sin utlåning. I ett system där pengar t ex måste backas upp av guld kan inte penningmängden öka hur mycket som helst. Idag finns ingen sådan gräns. Bankerna vet att centralbankerna alltid finns där som räddare om de skulle lånat ut för mycket. Här finns ett allvarligt systemfel och den tillspetsade frågan är om vi har skapat ett monster som vi inte har kontroll över.

Ovanstående var en sammanfattning av några inledande kapitel. Övriga kapitel är lika intressanta. Läs boken!