tisdag 8 januari 2013

Debattartikel publicerad

Fick idag en artikel publicerad i Ekuriren:


Just före jul gjorde tre ledande företrädare för SACO, LO och TCO ett intressant inspel i frågan om lärarnas löner. I en debattartikel i DN den 21/12 argumenterar man för att staten måste gå in och rätta till den snedsits lärarna hamnat i som ett resultat av en förfelad utbildningspolitik under flera decennier. Det är inte svårt att se hur nödvändigt detta är. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för att Sverige ska kunna bygga sitt framtida välstånd på produkter och tjänster med ett högt kunskapsinnehåll. Lärarna är också den yrkesgrupp som fostrar våra barn till demokratiska, solidariska och ansvarstagande medborgare.

För att kunna rekrytera varje årgångs mest motiverade och lämpade studenter till lärarhögskolorna måste, bland flera åtgärder, lönerna höjas väsentligt. I ett läge när kommunerna är huvudmän för många skolor kan det vid första anblicken verka enkelt för en kommunalpolitiker att göra det som krävs: höja lärarlönerna. Då den lönejustering som skulle behövas ligger runt 10 000 kr per månad för varje lärare skulle det krävas en höjning av kommunalskatten i Strängnäs kommun med 75 öre bara för att komma åt det här problemet. Det skulle samtidigt innebära att andra kommunalt anställda grupper under flera år inte kan räkna med några löneförbättringar. Så kan vi inte ha det och så resonerar nog de flesta kommunalpolitiker i Sverige. Det rimliga är därför att staten hanterar den orättfärdiga lönesits som uppkommit under de årtionden som staten höll i lärarnas löneförhandlingar.

I Strängnäs kommun har vi gjort nästan allt vi kan. Enligt den senaste statistiken ligger lärarlönerna i vår kommun på plats 17 bland Sveriges 290 kommuner. Det visar hur högt vi värdesätter våra lärare men vi kan samtidigt konstatera att det stora lönelyftet, som lärarna så väl förtjänar, måste komma med hjälp av statliga pengar.