tisdag 28 maj 2013

Debattsvar publicerat

Fick idag, tillsammans med tre ledamöter i nämnden, in den här artikeln i Strängnes tidning:

"Per Engkvist, representant för något som heter Föräldranätverket för Strängnäs skolor, är en engagerad förälder som vill att Finningeskolan, Vasaskolan och Tosteröskolan görs om till F-6-skolor. Det är en mycket dålig idé av skäl som vi från majoriteten berättat om många gånger. Vi har som politiker att ta ansvar för alla barn i kommunen och ta hänsyn till skolor i alla kommundelar . Detta är anledningen till att inget politiskt parti tagit ställning för alternativ 2 i den kommande folkomröstningen. Vi har från majoritetens sida argumenterat för alternativ 1 ända sedan september 2011 och räknar med att oppositionen, även om vi inte hört något ifrån dem, har samma uppfattning. Om så inte vore fallet är det hög tid att tala om detta för väljarna nu. Så länge väljarna inte hör något annat kan de räkna med att alla ansvarstagande politiska partier står bakom alternativ 1 (F-3+4-9).

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Torbjörn Johansson (S)

Hugo Rundberg (C)

Birgitta Bäck (Mp)

 
Ledamöter av Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs"