onsdag 6 augusti 2014

Debattartikel publicerad

Fick idag, tillsammans med fyra kamrater i partiet, den här debattartikeln publicerad.


Folkpartiet har under många år fått förmånen att vara med och styra Strängnäs kommun. Folkpartiet har en genomtänkt politik för livets och samhällets alla områden samtidigt som vi är pragmatiska, samarbetsvilliga och har förmågan att ta ansvar för även svåra beslut som emellanåt måste tas. Under den gångna mandatperioden har mycket positivt hänt som vi liberaler är stolta över men vi lutar oss inte tillbaka. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla vår fantastiska kommun. Vi vill mer!

I valrörelsen kommer vi att fokusera på tre områden som är avgörande för kommunens framtid. Det första området gäller skolan och frågan hur vi ska kunna behålla och rekrytera de allra bästa lärarna till vår kommun. De närmaste åren kommer en lärarbrist att inträffa, särskilt vad gäller kvalificerade lärare i matematik och naturvetenskap. Löneläget måste därför höjas väsentligt. Folkpartiet går därför till val på en genomsnittlig ökning av lärarlönerna med 3 000 kr i månaden. Vi vill att landets främsta pedagoger ska söka sig hit och undervisa våra barn. Vi vill mer!

Det andra området gäller miljön som är vår planets verkliga ödesfråga och där arbetet börjar lokalt. Folkpartiet i Strängnäs har arbetat fram ett mycket ambitiöst miljöprogram. Bärande idéer är att öka andelen närproducerade och ekologiska livsmedelsinköp, att ställa höga miljökrav i kommunens upphandlingar, att bevara och utveckla kommunens ekosystemtjänster, att ge våra kommunala bolag i uppdrag att verka för odlingsmöjligheter runt fastigheter och flerfamiljshus (”Odla i stan”), att sätta upp solpaneler och solceller på kommunens verksamhetsfastigheter och bygga säkrare och sammanhängande cykelbanor. Vi vill mer!

Det tredje området gäller en liberal hjärtefråga – mänskliga rättigheter. Vi vill att vår kommun står upp för öppenhet och tolerans. Folkpartiet är övertygat om att mångfald gör Strängnäs kommun ännu bättre. Om kommunallagen medger bör vi bli en Fristadskommun och ta emot en förföljd författare. Vi välkomnar människor från olika delar av världen att tillsammans med oss utveckla och berika vår fina kommun. Vi vill mer!

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Margaretha Furustrand (Fp)

Anders S Svenson (Fp)

Birgitta Wennerberg (Fp)

Jan Rudengren (Fp)