torsdag 1 mars 2012

Insändare publicerad

Fick idag en insändare om Lean publicerad:

"Vad är det som har gjort Toyota till världens främsta biltillverkare och svenska Scania till världens mest lönsamma producent av lastbilar? Svaret är att de på ett långsiktigt och systematiskt sätt arbetat med att först identifiera och sedan eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden. Denna filosofi har många namn: TPS, Lean, Ständiga förbättringar etc. Alla framgångsrika företag arbetar idag med någon form av sådan här övergripande modell för verksamhetsutveckling. Långsamt har även dessa insikter börjat tränga in i offentliga förvaltningar. Det är fullt möjligt att överföra kunskaper och erfarenheter från ”hårda” industriverksamheter till ”mjuka” välfärdsområden som vård, skola och omsorg. Strängnäs kommun är idag en av de kommuner i Sverige  som ligger långt fram i ett sådant  arbete och vi satsar, vilket finns upptaget på kommunstyrelsens tillväxtkonto, 4 miljoner på detta under 2012. Ute i våra verksamheter pågår nu ett arbete med att först kartlägga den dagliga verksamheten i detalj och sedan göra förändringar som bl a bidrar till att eleverna får så mycket lärandetid som möjligt och att de gamla och sjuka får så mycket omhändertagandetid som möjligt .


Det är mot bakgrund av att Moderaterna i Strängnäs gärna utger sig för att kunna det här med företag och företagande  märkligt att de inte verkar se behovet av att även i kommunen kunna arbeta långsiktigt  med en väl beprövad modell för verksamhetsutveckling.  En av profeterna när det gäller Lean heter Jeff Liker. Han har sammanfattat Lean i 14 punkter. Den första lyder: ”Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål” Långsiktighet verkar inte på något område vara strängnäsmoderaternas främsta ledord just nu.


Fredrik Lundgren (Fp)

Kommunalråd"