onsdag 14 mars 2012

Insändare publicerad

Fick idag in ett debattsvar på en insändare från Anna Björklund (Skolrevolten):


"Över hela kommunsverige pågår nu omfattande förändringar av skolornas organisation. Stadieindelningar ändras och i en del fall läggs t o m skolor ner. Bakgrunden är dels de nya nationella styrdokument som kräver allt mer av skolorna och lärarna vad gäller de kunskaper eleverna ska erhålla, dels de tuffa behörighetsregler för lärare som börjar gälla 2015. Strängnäs kommun har här varit tidigt ute och har för Strängnäs stad sett att en grundskoleorganisation F-3+4-9 möter dessa nya krav på bästa sätt. Beslutet om omorganisation togs också för att framöver kunna satsa på den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsutveckling: lärarna. Det är inte i första hand nya skollokaler Strängnäs behöver utan fler lärare. En utbyggnad av Finningeskolan skulle innebära en upplåning på cirka 18 miljoner med en årlig kapitalkostnad på runt 1,4 miljoner. Detta är vare sig ekonomiskt eller pedagogiskt försvarbart. Varje ny utbyggnad, i ett läge när det finns tillräcklig kapacitet, innebär att lärare riskerar att sägas upp i kommunala skolor och friskolorna får, med tanke på hur elevpengssystemet är uppbyggt, en orättmätig fördel.

Prestige är ingen bra drivkraft för politiskt arbete. Min drivkraft är istället att ge barn i våra skolor förutsättningar att bli ansvarstagande medborgare och kompetenta arbetstagare på en global arbetsmarknad."