lördag 14 april 2012

Debattsvar publicerat

Fick i torsdags in ett debattsvar på Maria von Beetzens debattartikel.


"I snart ett års tid har majoritetens skolpolitiker konsekvent argumenterat för att grundskolorna i Strängnäs stad bör organiseras efter modellen F-3+4-9. Bakgrunden har varit demografiska faktorer, nya mer krävande nationella styrdokument och en vilja att styra resurser till lärare framför att bygga nya skollokaler. När Skolrevolten, efter beslutet togs i nämnden i september, började sin namninsamling för ett folkinitiativ skrev Maria von Beetzen så här på sin blogg: ”Moderaterna stödjer självklart föräldrarnas kamp för folkomröstning i skolomorganisationsfrågan. Kommunal folkomröstning är en möjlighet som finns när stora grupper invånare blir ”överkörda” av politiken.”

Först nu inser Maria att det vore helt omöjligt att organisera sig efter Skolrevoltens krav, nämligen F-6+7-9. Det skulle nämligen innebära att nya skollokaler behövde byggas i stor omfattning och kommunalt anställda lärare sägas upp då hyran skulle tränga undan resurser till lärande. Hon vill därför undvika en folkomröstning. Det är bra men förslaget om att göra f d Långbergsskolan delvis till en grundskola är inte möjligt. Trycket på förskoleplatser i det aktuella området är mycket stort varför Trollskogen (som Långbergsskolan numera heter) måste förbli en förskola. Något löfte om en ny skola i detta område har heller aldrig givits, vare sig av politiken eller av utbildningschefen.

Maria väljer nu att inte bara kritisera kommunchefen. Hon skåpar även ut våra kompetenta medarbetare på utbildningskontoret. Det är tragiskt att se men måste förstås mot bakgrund av att hon helt saknat en egen politisk linje att driva och därför försatt sig i en ytterst besvärlig situation."