fredag 20 april 2012

Stallarholmsskolan

Har i veckan varit på verksamhetsbesök på Stallarholmsskolan. Började i en åk 6 som hade en f d elev till mig som lärare. De hade lässtund och sedan fick de arbeta med lite olika saker beroende på individuella behov. Satt och pratade med en elev som var mycket duktig i matte och fick en framskjuten placering i den så kallade kängurutävlingen i matematik som nyligen avgjorts i Eskilstuna. Matte var också temat i den åk 2 som jag sedan besökte. Där arbetades det mycket intensivt och det var ett behagligt klimat i klassrummet. Tredje lektionen var i en årskurs åtta som gick igenom rätblockets mysterier. Vad är höjden, längden och bredden på ett rätblock? Hur räknar man ut volymen? Hur mycket är en kubikmeter? Här satt några elever i ett särskilt rum och arbetade med statistik. De var extra intresserade av matematik och fick här fördjupa sig i ett föredrag av Hans Rosling (den världsberömde epidemiologen som med pedagogiska illusrationer visar att världen i de flesta avseenden hela tiden blir bätre). Lektionen leddes av en av kommunens två matteutvecklare som tyckte att hon hade ett drömjobb och en drömtjänst. Sådant är roligt att höra.

Efter lunch träffade jag skolledningen som hade två intressanta nyheter. Den ena var att i planeringen för nästa läsår avser skolledningen att undervisa. Både Stefan och Mimmi är ju i grunden lärare och detta var verkligen roligt att höra. Som jag påpekat många gånger tidigare skickar det en ovärderlig signal när rektor undervisar. Trovärdigheten i pedagogiska frågor blir stor om rektor själv undervisar på ett framgångsrikt sätt. Det behöver inte vara mycket. Räcker med 2-3 timmar i veckan.

Den andra nyheten var att man i princip avskaffar klassbegreppet i F-5 till hösten. Man tilldelar ett antal lärare, speciallärare etc. till en årskurs och sedan har dessa personer att organisera undervisningen på ett optimalt sätt. Här ska förstås stor hänsyn tas till den enskilde lärarens styrkor och förmågor. En lärare tar kanske all matte medan en annan tar all engelska etc.

Dagen avslutades i en årskurs tre som gick igenom Barnkonventionen. De fick gå igenom de olika artiklarna och fråga sig vilken av dem som var viktigast för just dem. Detta skulle de sedan motivera skriftligt.

Ett bra besök på en skola som hade det lite jobbigt i höstas men nu verkar vara full med tillförsikt!