onsdag 4 april 2012

Insändare publicerad

Fick idag en replik publicerad i ekuriren:

"Varför skriver du inte under din debattartikel med din nya titel Mats? Du är ju numera moderat oppositionspolitiker i barn- och utbildningsnämnden. Välkommen! Med tanke på att de nya Moderaterna betonar att man vill stå upp för allmänintresset på bekostnad av olika särintressen ska det bli intressant att följa ditt arbete. Det gäller, som du vet, att då ta hänsyn till alla elever, alla föräldrar och alla skolor i vår kommun.

I instruktionerna till nämndens kontaktpolitiker står det: ”Kontaktpolitikerna är en viktig länk mellan elever, föräldrar, personal och nämnden. Kontaktpolitikerna kan få insyn och kunskap om villkoren för verksamheterna och deras resultat genom samtal och diskussion med rektor eller biträdande rektor, med personal och barn, elever eller studerande. Det är alltså inte frågan om någon form av tillsyn eller kontroll.” I Sverige har vi en i grundlagen fastlagd förvaltningsmodell där oberoende myndigheter står för att utöva tillsyn och kontrollera samhällets verksamheter. Bakgrunden är förstås att något så viktigt som att granska och eventuellt kritisera t ex en skola med krav på åtgärder inte ska misstänkas vara politiskt eller ideologiskt motiverat . Det måste också säkerställas att den som genomför tillsynen har rätt kompetens.  På skolans område är det Skolinspektionen som sköter detta uppdrag.  Vårt utbildningskontor följer med stort allvar och intresse Skolinspektionens rapporter. De agerar sedan utifrån vad som står där.
Fredrik Lundgren (Fp)
Ordförande Barn- och utbildningsnämden"