lördag 11 maj 2013

Debattartikel del 2 publicerad

Fick idag, tillsammans med Jens, Tord och Tererse, följande artikel publicerad:

I vår förra artikel redovisades hur vi sedan valet arbetat med ekonomin, socialen och skolan. Stora satsningar har också gjorts på våra idrottsplatser. Vasavallen med konstgräs och renoverade omklädningsrum stod klar 2010. Sedan väntade invigningen av Toresunds nya idrottsplats i Stallarholmen och om mindre än ett år står den nya stora idrottsplatsen i Mariefred färdig. Vi menar att dessa idrottssatsningar ska ses som de mest värdefulla investeringar vi kan göra för våra barn och ungdomar.

Inom miljöområdet har stora satsningar gjorts framför allt på personalsidan där kontoret förstärks med både miljöstrateg och ekolog för att möjliggöra vidare satsningar inom området. Detta har i sin tur lett till att arbetet kring vattenfrågorna har förstärkts inte minst när det gäller att sätta stopp för kväverika utsläpp från våra enskilda avlopp. Även de återplanteringsprogram av träd som kommunen arbetar med har varit lyckat liksom utbildningar i eco-driving och en början med miljöcertifiering av kommunala verksamheter. Andelen ekologisk mat i skolan och på äldreboenden har ökat.

För att genomföra alla de förbättringar vi gjort har vi haft stor hjälp av våra områdesstyrelser. Dessa fem och kommundelsberedningen är ett nytt tag kring medborgardialog som vi införde i samband med denna mandatperiod och de har nu visat sig vara en positiv satsning. Här har alltifrån cykelplaner, översiktsplaner och placering av badplatser lyfts till medborgarna.

Mycket har gjorts men i en dynamisk kommun som Strängnäs dyker hela tiden nya utmaningar och möjligheter upp. Vi ser nu fram emot att fram till valet fortsätta med att ge våra invånare största möjliga medborgarnytta!