tisdag 14 maj 2013

Debattartikel publicerad

Fick idag, tillsammans med tre andra ledamöter i BUN, in nedanstående debattartikel:


I september 2011 fattade Barn- och utbildningsnämnden beslutet att organisera om grundskolorna i Strängnäs stad med början hösten 2013. Ärendet hade börjat som ett vägledningsärende, sedan blivit ett informationsärende för att slutligen avgöras i ett beslut där oppositionen, som vanligt, yrkade på återremiss. Bakgrunden till beslutet var dels ett behov av att utnyttja våra skollokaler på ett mer effektivt sätt och slippa bygga nytt, dels de nya statliga styrdokument som ställer stora lärandekrav på barn i mellanstadiet och dessutom ger betyg redan i årskurs 6. Den fristående grundskolan Roggeskolan gjorde samma analys och lämnade in en ansökan om att få utöka sin verksamhet med årskurs 4 och 5. Nämnden ställde sig i sitt remissvar till Skolinspektionen positiva till detta.

Genom ett överklagande av omorganisationsbeslutet till Förvaltningsrätten försökte en medborgare få ärendet överprövat. Förvaltningsrätten gick på kommunens linje och menade att beslutet både var fattat i rätt instans och hade föregåtts av en process som Skollagen kräver. Ett folkinitiativ startades för att få till stånd en folkomröstning i frågan. Denna folkomröstning ska nu äga rum den 9 juni.

Vi ser från majoritetens sida att arbetet på Paulinska skolan för att skapa en trygg lärandemiljö för våra skolelever varit framgångsrik. Skolan hade ett ansträngt rykte men genom ett hårt arbete av personalen kan vi idag, utan att skönmåla, säga att skolan genomgått en positiv förvandling. Vi ser också med tillfredsställelse att Tosteröenheten med Tosteröskolan och Karinslundsskolan börjat anpassa sig till den nya organisationen.

Vi uppmanar nu alla medborgare att ta sig till vallokalen och där rösta för alternativ A (F-3+4-9). Detta gäller även er som bor i kommundelar som inte direkt berörs av den här omorganisationen. Ett effektivt hanterande av skollokalerna i Strängnäs stad skapar förutsättningar att behålla och utveckla skolor även i andra kommundelar.

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Torbjörn Johansson (S)

Hugo Rundberg (C)

Birgitta Bäck (Mp)

Ledamöter av Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs