måndag 27 maj 2013

Replik publicerad

Fick idag, tillsammans med tre ledamöter i nämnden, denna replik publicerad i Strängnes tidning.


Svar till Nicklas Keyser Lärarnas Riksförbund

Enligt Lärarförbundets senaste ranking ligger Strängnäs på plats 17 bland landets 290 kommuner när det gäller lärarlöner. Vi tycker detta är en hedervärd placering men skulle naturligtvis vilja betala våra fantastiska lärare betydligt bättre. Detta är dock inte möjligt utan att staten går in med särskilda resurser för detta ändamål.

Budgetläget inför 2014 ser, i Strängnäs likväl som i övriga kommuner, mycket ansträngt ut varför vi i dagsläget tyvärr inte ser några möjligheter att göra några särskilda satsningar för någon kommunalt anställd yrkesgrupp. Vi arbetar från majoritetens sida ständigt med åtgärder för att kunna föra mer resurser till lärarna och mindre till våra lokaler. Den beslutade omorganisationen av grundskolorna i Strängnäs stad är den enskilt största insatsen på detta område. Vi skapar härmed förutsättningar för att framöver kunna höja lärartätheten och/eller lärarlönerna. Det gäller alltså att rösta för alternativ A (F-3+4-9) den 9 juni. Det är en röst inte bara för våra barns bästa utan även för att kunna ge våra lärare de resurser de så väl behöver.

 
Fredrik Lundgren (Fp)

Torbjörn Johansson (S)

Hugo Rundberg (C)

Birgitta Bäck (Mp)

Ledamöter av Barn- och utbildningsnämnden i Strängnäs