onsdag 12 januari 2011

SJ och lönsamheten

Igår var det Kommunstyrelse och två representanter från SJ fick inleda med att berätta om sin verksamhet och svara på frågor. Det är i grunden bra att vi pratar med varandra även om jag själv inte var mycket klokare efter mötet. SJ beklagade och bad om ursäkt men återkom hela tiden till att deras enda uppdrag är att ge avkastning till ägaren staten varför alla andra mål blir underordnade. Jag försökte hitta de ägardirektiv som styr SJ men hittade dem varken på SJ:s hemsida eller hos Näringsdepartementet. På SJ:s hemsida kunde man dock hitta en rad andra dokument som de själva tagit fram. De ledord som fanns i dessa handlade å ena sidan om lönsamhet, kommersiella villkor, konkurrensutsättning etc., å andra sidan om samhällsnytta, kvalitet, lyhördhet, kundtillfredsställelse, trovärdighet, pålitlighet etc. Det vore intressant att få reda på om SJ verkligen bara ska vara en kassako eller om de faktiskt också har andra för samhället viktiga uppdrag. Att man lyckas i rollen som vinstdrivande företag råder det ingen tvekan om. De gjorde en vinst på över 400 miljoner 2009 och överträffade statens vinstkrav. Här har de alltså lyckats. Frågan är bara till vilket pris. När inflyttare från Stockholm till Strängnäs väljer att flytta tillbaka till huvudstaden för att tågtrafiken inte fungerar är det mycket allvarligt. Likadant när man hör att många har valt att ta bilen till jobbet då det inte längre går att lita på SJ.

De problem som finns är naturligtvis inte bara SJ:s fel. Trafikverket (f d Banverket) har sin del av ansvaret och i förlängningen är detta regeringens ansvar. Det är av nationellt intresse och för Mälardalens framtida utveckling av yttersta vikt att tågförbindelserna byggs ut och kännetecknas av stor pålitlighet. Vi ser här i Strängnäs fram emot dubbelspåret men hoppas att tåget som transportsätt inte förlorat så mycket i trovärdighet att den utvidgade kapaciteten inte längre behövs.