fredag 16 september 2011

De mest utsatta barnen

Har varit på konferens med temat "De mest utsatta barnen" och lyssnat på några intressanta föreläsningar. Det som gjorde mest intryck var att få klart för sig att den enskilt viktigaste faktorn för att ett barn som är placerat i familjehem ska få en bra framtid är att det går bra i skolan. Är det något som är väl belagt i forskningen så är det att skolmisslyckande väsentligt ökar risken för framtida psykosociala problem. Ett stort problem är då att både skolan och fosterföräldrarna tenderar att underskatta barnets begåvning och har pessimistiska förväntningar på barnets skolresultat. Det är alltså viktigt att vi i skolan ger ett systematiskt stöd till alla familjehemsplacerade barn. Det är frågan om inte denna faktor bör ingå i SALSA-pengen. Jag kommer att bevaka detta.

Forskningen säger också att det är viktigt att arbeta med arbetsminnesträning och att påbörja den kognitiva träningen redan innan fosterbarnet börjar skolan. Den förskola som han/hon går på bör ha starka pedagogiska inslag.

Ett mycket gripande föredrag var när vi fick lyssna till den verksamhetsansvarige på Maskrosbarn (maskrosbarn.org). Hon berättade om hur det var att växa upp i en familj där mamma både var alkoholist och mano-depressiv. Reaktionerna både från omgivningen och samhället var ofta påfallande långsamma och uppmaningen var att våga vara lite mer besvärlig/nyfiken/frågande. Statistiken säger att runt fem barn i varje klass har minst en förälder som mår psykiskt dåligt och/eller missbrukar. Organisationen Maskrosbarn tar emot donationer till en verksamhet som jag tycker verkar mycket seriös. Tänk på detta när du själv eller någon annan fyller år!