tisdag 13 september 2011

Kommunal friskola

Var i förra veckan, tillsammans med Kristina Svinhufvud, på studiebesök på Rösjöskolan F-5 i Sollentuna. Rösjöskolan är en kommunal friskola eller, mer korrekt uttryckt, en kommunalt självstyrande skola. Styrelsen består av föräldrar och personal och deras reglemente kan man läsa på Rösjöskolans hemsida (http://www.rosjoskolan.se/). Vi blev på skolan mycket väl mottagna av rektor Mikael Gustafsson som berättade om verksamheten. Man verkar på skolan ha funnit en modell där man kan tillvarata både personalens och föräldrarnas engagemang på ett alldeles utmärkt sätt. Den stora fördelen är att beslutsvägarna blir kortare än på en traditionell kommunal skola. Härigenom ökar också både personalens och föräldrarnas engagemang i "sin" skola. Det sker förstås hela tiden en diskussion kring gränsdragningen mellan kommunen och skolan. Hur mycket (städ, mat, vaktmästare, fastigheter, upphandlingar etc.) ska den kommunalt självstyrande skolan vara tvungen att anpassa sig till? Hur stora frihetsgrader ska de själva ha? Dessa frågor kan nog inte avgöras en gång för alla utan måste ständigt prövas. Det var, hur som helst, mycket intressant att lära sig mer om detta huvudmannaskap och kanske kan det inspirera oss i Strängnäs till ett försök i denna riktning.