tisdag 20 september 2011

Om konsten att ta ansvar

Har just avslutat läsningen av Ann Heberleins fantastiska bok "Det var inte mitt fel - om konsten att ta ansvar". Heberlein menar att det idag pågår en massflykt från ansvar. En massflykt som möjliggjorts och uppmuntrats av ett samhällsklimat där det blivit fult att skuldbelägga och där allt fler betraktar sig som offer - för förtryckande strukturer, dåliga gener eller taskiga uppväxtförhållanden. Men att vara människa, hävdar författaren, innebär inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Den främsta av dessa skyldigheter är att ta ansvar för sitt liv, sina val och sina handlingar, i relation till sina medmänniskor och för vår gemensamma framtid.

Det finns många läsvärda stycken i boken men låt mig citera några rader från början. Vem blir inte intresserad av en bok som i inledningen utmanar på det här sättet:
"Om du tror att du behöver höra att du duger som du är ska du inte läsa den här boken. Jag kommer inte att försäkra dig om att det inte är ditt fel att ditt liv är en katastrof. Inte heller kommer jag att leverera budskap om dina obegränsade möjligheter. Faktum är att jag tror att de här tre myterna om människan, hennes ansvar och hennes möjligheter är direkt skadliga. Jag tror nämligen att de alla, på olika sätt, bidrar till att passivisera människor, göra människor frusterade och beröva människor känslan av att ha makt över det egna livet".

Läs den här boken!