lördag 24 september 2011

Minilandsmöte

I mitten av oktober äger Folkpartiets landsmöte rum i Karlstad. Det blir då tre dagar av intensiv politisk debatt. Jag har fått förmånen att vara ett av fem ombud från Sörmland på detta landsmöte. För att förbereda landsmötet träffades ett antal folkpartister idag på Åsa folkhögkola i Sköldinge på ett så kallat minilandsmöte. Vi tog då upp och diskuterade några av de motioner som kommer upp på landsmötet. Vi koncentrerade oss på de fem som länsförbundet i Sörmland ställt sig bakom. Jag kommer här att redovisa två av dem. Den första av dessa handlar om att vi vill att det ska tas fram en plan för hur Folkpartiet på ett trovärdigt sätt ska kunna argumentera för att ta bort inte bara värnskaten, utan hela den statliga inkomstskatten. Vi menar att det på lång sikt är önskvärt att arbetstagare bara betalar kommunalskatt. Detta skulle premiera både studier och extra arbetsinsatser. Den statliga inkomstskatten ger runt 45 miljarder om året. Det är ungefär lika mycket som energiskatterna ger. På sikt är det nödvändigt att vi håller fast vid att en väl fungerande välfärdsstat kräver ett högt totalt skattetryck men vi bör styra bort från skatt på arbete till skatt på konsumtion och miljöstörande verksamhet.

En annan intressant motion handlar om att vi inte vill att det ska få förekomma konfessionella skolor i Sverige. Religion och en offentligt finansierad verksamhet som skolan ska inte blandas ihop på det här sättet, särskilt inte när vi har skolplikt (vilket vi förstås bör ha). Religion är för många människor ett värdefullt inslag i livet men det ska i ett liberalt samhälle ligga hos det civila samhället. Vi tror det är svårt att på en konfessionell skola upprätthålla kravet på att själva undervisningen ska vara icke-konfessionell och sedan får de religiösa inslagen vara frivilliga. Det är inte svårt att föreställa sig det implicita tryck barnen på en sådan skola riskerar att bli utsatta för. Den retoriska frågan "Varför gick inte du på andaktsstunden efter lunch?" är väl för en nioåring inte helt lätt att värja sig emot. Har svårt att tro att det i praktiken går att upprätthålla gränsen mellan icke-konfessionella och konfessionella inslag på en sådan skola. Härav följer att de inte ska vara tillåtna.

Jag ser fram emot landsmötet!