onsdag 21 december 2011

Barns drömmar

I söndagens DN redovisas en global enkät som Barnfonden genomfört. Det är 4600 barn i åldern 10-12 år som tillfrågats. Barnen kommer från 36 utvecklingsländer och 8 rika länder. I utvecklingsländerna svarar nästan vartannat barn att det första de skulle göra om de blev president är att förbättra skolan. De vill bygga skolor och ge alla barn chansen att gå i skolan. I de rika länderna är det bara hälften så stor andel som sätter skolan först. I de rika länderna vill barnen ha mindre läxor och kortare dagar.

I utvecklingsländerna förstår barnen att utbildning är deras chans till en bättre framtid. Här, i den rika välden, tar vi skolan för något så självklart att vi inte förstår att den även för oss är samhällets viktigaste institution. Denna devalverade roll för skolan i bl a Sverige återspeglar sig även i vad barn säger att de vill bli när de blir stora. 40% av barnen i utvecklingsländer säger att de vill bli lärare eller läkare. Dessa är statusyrken. I de rika länderna vill man bli idrottsstjärnor eller artister. Den låga status skolan och lärare har i bl a Sverige är ett av de starkaste symptomen på att vi befinner oss i en utförsbacke. När ett samhälle inte förmår tillräckligt uppskatta utbildning och lärare borde alla varningsklockor ringa.