tisdag 8 maj 2012

Mariefred

Kommunalrådsturnén fortsatte igår till Mariefred där vi blev väl mottagna av områdesstyrelsens ordförande Patric Johansson. Patric började med att visa oss hamnplan och strandpromenaden. Här finns ett behov av att begränsa antalet husbilar. Det behövs även fler papperskorgar. Även denna sommar kommer turistbyrån att hålla till i "husbåten" här nere. Hela strandpromenaden är inbjudande och de turister som anländer med ångbåten en solig sommardag får verkligen ett vackert bemötande. Lite synd att strandrestaurangen ser ut att förfalla. Där behövs en injektion!

Lunchen avnjöts på Gripsholms värdshus där vi av ägaren fick en bra beskrivning av hur näringen ser på det här med marknadsföringen av kommunen och vem som har ansvar för vad. Det kan lätt bli så att branschen och kommunen inte kommer överens om vem som ansvarar för vad vilket kan leda till att båda blir förlorare. Vi vet ju att många som väljer att flytta till vår kommun har varit här på ett tillfälligt besök och slagits av hur vackert det är. När de sedan av något skäl väljer att flytta och tänker sig att bo i stockholmsregionen eller Mälardalen faller ofta valet på Strängnäs kommun. Det är därför viktigt att vi kan locka hit turister och det finns säkert mycket kvar att göra. Åker har stora outnyttjade natur- och friluftsresurser och Mariefred och Strängnäs har mycket kulturellt att erbjuda. Tänk om man kan få branschens aktörer att samverka och skapa olika turistpaket där både frilufts- och kulturaktiviteter ingår.

Efter lunch gick vi till Mariefredsskolan där rektor Peter Jedar entusiastiskt berättade om sin verksamhet. Det var intressant att höra hur man arbetar med pedagogiska frågor och internationalisering. Vi fick bl a höra hur man ansvänder sig av s k "startblock" vilka tydligt markerar när en lektion börjar och slutar. Det arbetas också med kortare utvärderingar efter lektionen där eleverna kan visa grönt, gult eller rött kort beroende på hur mycket de förstått och lärt sig. Detta att man hela tiden stämmer av och inte väntar till ett enskilt provtillfälle kallas för formativ bedömning och det är idag mycket populärt i skolsverige. Peter betoande också hur viktigt han tycker det är att läraren tar en tydlig ledarroll i klassrummet. För att lära av varandra uppmuntrar man på Mariefredsskolan till auskultationer (kollegor besöker varandras lektioner). Detta borde vara en självklarhet men vi tar nu steg i rätt riktning. Genom internationella kontakter med Guatemala, Spanine, Kambodja och Ungern får eleverna på skolan utblickar och inblickar som jag tror är mycket givande.

På äldreboendet Hammargården fick vi sitta ner med chefen en timme och lära oss om hur det är att driva en sådan verksamhet. Det finns 36 brukare på Hammargården och när vi var där fanns bara en plats ledig. Den genomsnittliga tiden som en vårdtagare befinner sig där är 18 månader. Det är alldeles tydligt att man är idag mycket sjukare än för 20 år sedan när man hamnar på institution. De verkade ha en mycket bra verksamhet på Hammargården och de brukare vi pratade med talade uppskattande om stället de befann sig på. Några hade dock synpunkter på maten, vilket jag känner igen från skolans värld.

Vi fick förmånen att få se hur det nya biblioteket i Mariefred ska se ut. Bibliotekarien Lena visade oss runt i Rådhuset och hon verkade i detalj ha tänkt igenom hur det ska se ut. Jag måste besöka dem när alla böckerna är på plats!

Dagen avlsutades på Activum där ideella krafter försöker driva meningsfulla aktiviteter för ungdomar. I huset huserar även en filmklubb som utnyttjar biografen men till nästa år är det bara digital film som gäller och då duger inte den utrustning som finns där. Kan vi bara lösa en del säkerhetsfrågor och praktiska frågor tror jag detta hus, som ligger centralt, kan bli en central institution för ungdomar i Mariefred. Det fanns ett engagemang och en vilja att göra bra saker som bör tas tillvara.