söndag 20 maj 2012

Replik publicerad

Jag fick igår ett debattsvar publicerat i ekuriren. Det var föranlett av en debattartikel av Catharina St Cyr (Kd).


Svar till Catharina St Cyr i ekuriren 120516

 I vår senaste undersökning över tillståndet i förskolan i Strängnäs kommun uppger 100% av barnen (4 år gamla) att förskolan är rolig. När föräldrarna tillfrågas säger 94% att deras barn är trygga i förskolan. Vi arbetar med att förbättra den siffran men tycker att den vittnar om, på det stora hela, väl fungerande förskolor. Catharina St Cyr (Kd) försöker nu utnyttja tillfälliga verksamhetsproblem på en enskild förskola för att ta politiska poänger. Det är allmänt känt att Kristdemokraterna befinner sig i ett opinionsmässigt krisläge men att man därför var beredd att sänka sig till den nivå Catharina gör i sin debattartikel trodde jag inte.

Kristdemokraterna vill nu fördubbla det totalt misslyckade vårdnadsbidraget och dessutom införa en barnomsorgspeng som ska kunna ges för att enbart ta hand om det egna barnet i hemmet. Finns det någon som tror att dessa förslag innebär ytterligare resurser till förskolan? Nej, Kristdemokraterna har alltid varit och är fortfarande idag partiet med lägst trovärdighet när det gäller att stå upp för förskolan som en verksamhet värd att satsa på.