torsdag 3 maj 2012

Stallarholmen

Nu är det dags igen för kommunalrådens vårturné i kommunen och vi började igår i ett soligt,varmt och inbjudande Stallarholmen. Den alltid lika välstrukturerade ordförande i Områdesstyrelsen Iwan Sjöström tog emot oss. Han biträddes av vice ordförande Lena Rundberg.

Som skolpolitiker var det roligt att notera att det nu verkar vara full fart framåt på Stallarholmsskolan igen. Ibland tror jag det är så att hälsan tiger still och vid mötet på kvällen kom knappt några frågor om skolan upp. Så var det inte i höstas:-)

De frågor som dök upp var:
1) Gång och cykelväg över Stallarholmsbron. Det är förstås jätteviktigt att man kan transportera sig cykelledes på ett säkert sätt, både i våra tätorter men också mellan dem. Här satsar kommunen men när det gäller bron är det Trafikverkets ansvar. Vi lovade därför att göra vad vi kan för att trycka på Trafikverket.

2) Motionsslingan IP-Sundby strand-Stenfasta-Åkerby behöver beslysning. Denna slinga är en del av projektet Konstpaus som aldrig fullföljdes. Som löpare blir man förstås glad över att se att det verkar finnas ett intresse för sådana här motionsspår. Det blir nu att ta kontakt med berörda markägare och försöka komma till en bra överenskommelse. Att ha ett belyst 7,5 kilometer långt motionsspår är förstås en attraktionsfaktor.

3) Det planeras även för en kortare motionsslinga på Pumpaberget. Den skulle kunna användas av skolan och vara 3 kilometer lång.

4) Vägskylten vid korset Mariefred-Strängnäs-Selaön behöver fräschas upp. Detta måste vi i kommunen ta ansvar och det tar vi med oss till Teknik- och fritidsnämnden.

5) Det behöver sättas upp några "Välkommen till Stallarholmen"-skyltar, både längs bilvägar och nere vid bron. Idag om man kommer med båt och inte känner till omgivningarna vet man ju inte att det är just Stallarholmen man hamnat i. Detta går att informera om på ett trevligt sätt.

6) Nere vid badet behövs någon form av toalett. Det är, förstod vi, ett problem idag att framför allt många barn leker där nere och plötsligt behöver uträtta sina behov.

7) Alltid intressant at lyssna till Stefan Seidel när han berättar om Drömfabriken. Jag hoppas att vi kan hitta former för en samverkan där det stora engagemang Stefan och hans kollegor visar kan komma stallarholmsborna till godo.

Intressant att se hur restaureringen av Överselö kyrka fortskrider.

En mycket givande dag i Stallarholmen. Tack till Iwan och Lena.