torsdag 10 maj 2012

Replik publicerad

Jag fick idag denna replik publicerad i ekuriren:


Svar till Maria von Beetzen i ekuriren 120505Jag delar helt din uppfattning Maria att Strängnäs under många år legat under förväntan vad gäller skolresultat. Det var anledningen till att jag ville ha uppdraget som ordförande i Barn-och utbildningsnämnden. Förklaringen till de undermåliga resultaten är inte i första hand brist på resurser. Senaste statistiken från Skolverket visar att Strängnäs hade en skollokalkostnad per elev som låg 3000 kr över vad den låg i jämförbara kommuner. Resurserna till undervisning låg 3000 kr lägre än i jämförelsekommunerna. Här har du en av huvudförklaringarna till den beslutade omorganisationen. Vi vill inte bygga nya skollokaler utan styra resurser till lärande.

Den försämring av resultaten som du hänvisar till gäller läsåret 2010/11. Den nya nämnden hade då knappt hunnit starta sin verksamhet. Under det ett och ett halvt år som nämnden arbetat har vi hållit ekonomin i balans, tagit det jobbiga men nödvändiga beslutet om omorganisationen och i enighet formulerat mycket ambitiösa mål för våra verksamheter. Vi räknar nu med att resultaten varje år under den här mandatperioden kommer att förbättras.