måndag 25 april 2011

Betygsinflation

P J Anders Linder skrev igår en mycket läsvärd krönika i SvD under rubriken "Bekämpa betygsinflationen". Han visar där på vad som sannolikt är ett allvarligt problem i dagens skolsverige, nämligen att betygen inte motsvaras av kunskaper på det sätt som de borde. Det finns en rad studier som pekar på att betygsinflationen är ett reellt existerande problem. Det som framför allt talar för att det är så är den stora diskrepansen mellan betyg på nationella prov och slutbetyg i det aktuella ämnet. Det finns gymnasier där nästan 60% av eleverna får ett högre betyg på en viss kurs än vad de fick på det nationella provet. Nu är det ju så att det nationella provet inte är det enda betygsunderlag som läraren ska använda men så här stora diskrepanser talar för att något inte är riktigt friskt.

Det enda som kan hålla emot betygsinflationen är lärare med stark integritet. Alla andra krafter verkar i en riktning mot högre betyg. En lärare som sätter höga betyg blir populär hos elever, föräldrar, skolledning, förvaltning och politiker. Dessutom behöver inte läraren lägga ner en massa extra jobb som det innebär om man vill underkänna en elev. Varför inte i det läget se mellan fingrarna lite grann?

Om vi inte gör något radikalt åt det här problemet riskerar betygen, som i grunden är vettiga, att spela ut sin roll. Det behövs insatser både från Skolinspektionen och på kommunal nivå. Vi har i Strängnäs påbörjat en resa där lärare rättar nationella prov som inte tillhör deras egna elever. Detta gör vi för att öka öppenheten och få igång det samtal kring likvärdig betygssättning som är helt nödvändig. Vi kommer också som kontaktpolitiker att nyfiket intressera oss för eventuella avvikelser mellan nationella provresultat och slutbetyg.