lördag 7 maj 2011

Åkers Styckebruk

Som kommunalråd får man förmånen att åka runt i kommunen och se olika verksamheter i de olika kommundelarna. I veckan som gick var det bl a Åker som vi skulle besöka. Dagen började med besök i Länna där vi tittade på skolan och förskolan. De försöker verkligen göra det bästa möjliga av situationen men jag kan förstå att det kan vara svårt att få ihop det när elevantalet är så begränsat. Vi tror dock att en skola och en förskola på orten är en förutsättning för Lännas framtida livskraft. Sedan kan man alltid diskutera hur långt upp i åldrarna barnen behöver gå på en skola nära bostadsorten. Som beslutet nu ligger kommer Lännaskolan att vara en F-5-skola under resten av vår mandatperiod.

I Åker blev vi väl mottagna på Åkers Group som ju är ett både anrikt och fascinerande företag. På senare år har något eller några kinesiska företag gått om dem i omsättning men de behåller en tätposition i världen på tillverkning av valsar. Det var spännande att höra hur de upplever konjunkturen, orderläget, kompetensförsörjningen etc. Det var roligt att höra att man från företagets sida var så positiv till teknikcollege. Det ger oss energi att fortsätta att utveckla teknikcollege och även fundera i banor som kan innebära att andra "college"-utbildningar tar form. Åkers är en helt central aktör på orten och vi hoppas från politikens sida att företaget fortsätter sitt framgångsrika arbete med att vara en av världens ledande aktörer inom sin bransch.

Ett mindre, men minst lika vitalt, företag verkar vara Sandåsa Timber. Vi fick en visning av en av de två ägarna Peter Gyllengahm. Peter verkade vara en hårt arbetande entreprenör som tillsammans med sin bror etablerat sågverket och förädlingen i ett Sörmland som har få liknande aktörer kvar. Mycket bra jobbat och med en omsättning på drygt 250 miljoner och ca 70 anställda är företaget förstås en viktig lokal arbetsgivare. Peter visade oss även pannan som förser Mariefred med värme då det behövs ett tillskott till "Sevab-värmen". Roligt att se hur restprodukter från sågen kan komma till en sådan nyttig användning.

På kvällen var det utfrågning av oss i Folkets Hus och jag var där mån om att lyfta fram vilken potential Åkers Styckebruk har. Det känns som om den inte riktigt förverkligas i den utsträckning den borde. Det är en fantastisk natur som omger orten och Rockstaån rinner mer eller mindre rakt igenom och borde kunna "utnyttjas" bättre. Sandåsa Timber och Åker Group visade att det finns ett vitalt näringsliv på orten och läget nära Stockholm, Södertälje och Läggesta borde vara idealiskt för människor som inte vill bo i en storstad men ha nära till den. Nu har ju även ortens hockeylag tagit steget upp i division 1 vilket är mycket bra gjort. Det finns, som sagt, mycket goda förutsättningar. Nu gäller det bara att både det civila samhället och politiken tillsammans kan exploatera dem.