söndag 8 maj 2011

Aspö och Tosterö

Den andra kommundelen som vi kommunalråd fick förmånen att besöka i veckan var Aspö-Tosterö. Områdesstyrelsen hade där lagt upp ett mycket bra program som började med verksamhetsbesök på Strängnäs Montessoriskola. Det känns som om den skolan är full av energi och ambitioner och det var roligt att höra rektor Claes Lundgren berätta om planerna för framtiden. Om allt går enligt deras plan kommer skolan att ha knappt 500 elever om två år. Intressant att notera är att de f o m hösten kommer att släppa klassbegreppet och istället arbeta med basgrupper som är 18-24 elever stora. I basgrupperna finns barn inom ett åldersspann på tre år. Efter en gemensam inledning på morgonen går varje barn till det ämnesrum där han/hon enligt sin planering ska befinna sig. Tanken är att varje elev i största möjliga utsträckning ska styra själv var han/hon ska vara men om en elev behöver lite mer styrning tar lärararna förstås ansvar för detta. Skolan inför F-3, 4-6 och 7-9 från hösten vilket betyder att den "gamla" stadieindelningen (låg, mellan och hög) nu återkommit. I kommunen har vi ju ännu inte bestämt hur det ska se ut 2012 men det beslutet måste komma under tidig höst. Jag kommer med stort intresse att följa Montessoriskolans arbete och särskilt hur det går att arbeta i basgrupper. Vad jag förstått tycker nämligen många skolledare i Sverige att just en årskursstorlek på 36 elever är värsta tänkbara då det är för många elever för en klass men för få för att skapa två klasser och få ekonomi i det hela. Här väljer nu Montessori att på frivillig väg göra detta. Som sagt, det blir spännande att följa det här.

Efter besöket på Montessori fick vi träffa personalen på det nybyggda korttidsboendet i Sundby park. Det var mycket fräscha lokaler och man kände verkligen att det här var ett ställe som vi ska vara stolta över och där brukarna säkert trivs. De som använder korttidsboendet har någon form av utvecklingsstörning men bor kvar hemma. Deras anhöriga behöver dock avlastning under kortare perioder och då är ett sådant här korttidsboende en bra lösning. Det är alltid full beläggning (=6 brukare) på helgerna.

Under resten av eftermiddagen åkte vi runt på Tosterön och tittade på de påbörjade och tilltänkta exploateringsområdena. Det är riktigt fina områden som etablerats och Tosterön är, av lätt insedda skäl, ett populärt område att flytta till. Det gäller nu att hitta den känsliga balansen mellan tillväxt och hänsyn till natur och miljö. Det kommer förstås aldrig att finna ett exploateringsområde som ingen har invändningar emot men vi tror att genom en försiktig process där planeringsarbetet i flera fall började redan på 1980-talet ska vi hitta den lösning som tillfredsställer alla relevanta parter: nuvarande medborgare i kommunen, potentiella medborgare som vill flytta hit och deras barn, den flora och fauna som inte har någon röst men som vi måste ta ansvar för och även de exploatörer som ser möjligheter i vår fina kommun.