fredag 27 maj 2011

Härad-Vårfruberga

Har i veckan, tillsammans med de andra kommunalråden, varit på kommundelsbesök i Härad och Vårfruberga. Det gedigna programmet hade arbetats fram av Tage Berglund som är vice ordförande i områdesstyrelsen. Det började med studiebesök på de två skolorna i kommundelen: Härads skola och Fogdö skola. Båda dessa skolor har vi i majoriteten bestämt oss för att värna. De har båda runt 80 barn vilket innebär att man måste hitta arbetsformer som inte alltid är klassbundna. På Fogdö har man t ex två lärare som arbetar i en 3-5:a. Det går alltså att hitta former för att bedriva bra skolarbete även om man inte har 20 barn i varje årskurs.

Efter skolbesöken åkte vi ut till Björsund där vi fick information om vad som är aktuellt där. Det handlar förstås mycket om kommunalt vatten och avlopp men även frågan om ett seniorboende kom upp. Vi höll till i den gamla stugan där båtvakten, som skötte trafiken över vattnet innan bron kom till, huserade. På väg till Lida maskiner passerade vi Hässelbyholm som ju är ett enormt vackert område med lövskog och fina jaktmarker för den som har det intresset. På Lida maskiner arbetar man med stora (!) maskiner, främst traktorer. Det var som att bli pojk på nytt när man fick stiga upp i en av jättetraktorerna. Blev lovad att få åka med vid skördetid:) Från Lida till Granbecks speceriaffär där syskonen Granbeck berättade affärens historia. Hade ingen aning om att den hade en 125-årig historia. På ett foto ovanför köttdisken kan man se grundaren i en "auktoritär" pose.

På Sictoniagården fick vi en bra genomgång av föreståndaren. Vi fick även hälsa på hos Hillevi som med ålderns rätt hade slutat att följa nyheterna på teve. Vi fick se hennes rum som var trevligt möblerat. Förståndaren berättade om det dagliga arbetet, hur det fungerar med de demenssjuka, personalens glädjeämnen och bekymmer och hur fint kyrkans sociala verksamhet på Sictoniagården fungerar. Trots att en del av Sictoniagården är från 1950-talet var lokalerna mycket fräscha och man kan som skolpolitiker förvånas över att det kan skilja så mycket i standard på våra äldreboenden och våra skolor. De 100 miljonerna vi nu lägger på skolorna behövs verkligen.

På kvällen höll vi till i Sockenstugan i Vansö och som vanligt kom det en hel del frågor kring trafiken. Det påepekades bl a att bilarna kör för fort genom Vansö. Problemet från kommunens sida är att vi bara har kontroll över en del vägar. Många vägar är ju statliga och hanteras av Trafikverket. Det kom även frågor om klasser för språkstörda elever, biodling, turism och förstörda busskurer.

Detta var en mycket givande dag. Tack Tage för ett bra program.