torsdag 16 juni 2011

Mariefred

På kommunalrådsturnén var vi i veckan i Mariefred där områdesstyrelsen, under ledning av Arne Arvidsson, hade lagt upp ett mycket bra program. Det började på morgonen med besök på Mariefreds skola där rektorerna Ann och Peter presenterade sin verksamhet. Det känns mycket stabilt där och med en bra skolledning, kompetent personal där nästan alla redan klarar behörighetskraven för 2015 och fräscha lokaler finns alla förutsättningar på plats för den skolan. Dessutom såg vi att en ny Kulanplan anlagts på skolgården. Dessa kulanplaner har vi mycket goda erfarenheter av i kommunen och den här i Mariefred blir ett värdefullt tillskott för att få barnen att röra på sig på raster och på fritiden. Det går inte att bara sitta vid datorn!

När det gäller kunskapsresultaten på Mariefreds skola är de godtagbara men jag blir bekymrad över de stora skillnader i betygsresultat på Nationella prov och slutbetyg som eleverna erhåller i åk 9. I svenska, matte och biologi var avvikelsen mer än 30% vilket kräver en närmare analys.

Efter skolbesöket blev vi guidade till området för den nya idrottsplatsen. Under entusiastisk ledning av ordförande i IFK Mariefred Ronnie Törnblom fick vi reda på att man nu är i inledningen av markarbetena och att om allt går enligt plan ska man kunna spela fotboll på konstgräset redan nästa vår. Det kommer ju att byggas två konstgräsplaner (en sjumanna och en elvamanna), en naturgräsplan, en idrottshall för handboll och innebandy och en hockeyrink med tak. Hockeyrinken kommer att ha två sidor täckta i och med att idrottshallen och omklädningsrummen täcker var sin sida. Glädjande att höra att intresset för fotbollsskolan i år är mycket stort och att även många föräldrar vill engagera sig i ungdomslagen. I något fall har man t o m sagt nej till föräldrar då laget redan haft full besättning av tränare. Detta är verkligen ett lyxproblem i dagens idrottssverige. IFK Mariefred gör inte någon elitsatsning utan lyfter barn- och ungdomsverksamheten. Det är ett mycket viktigt arbete som görs i den här föreningen. Fortsätt så!

Från idrottsplatsen gick turen vidare till Solvändan där vi fick en visning av lokaler som interiört var riktigt fräscha trots att byggnaden säkert är upp emot 40 år gammal. Det stora problemet på Solvändan är att rummen inte har dusch och toalett och vid alla nybyggnationer idag är detta en självklarhet. Detta måste på sikt rättas till. Har själv mycket lite erfarenhet av att vistas i vårdmiljöer och kan inte komma ifrån att jag blir lite nedstämd av att se ålderdomen på ett så här påtagligt sätt. Är övertygad om att omhändertagandet är det allra bästa men bara det faktum att olika funktioner (både kroppsliga och mentala) successivt slås ut kan inte vara roligt.

Innan lunch hann vi titta på en del exploateringar kring Jagbacken. En del var smakfullt gjorda men på några ställen var väl inte hänsyn tagen till den befintliga topografin i tillräckligt stor utsträckning. Lunchen åt vi på förskolan Marielund som jag tidigare besökt och där upplevelsen är att det är en väl fungerande förskola som många söker sig till.

Efter lunch träffade vi företagarrföreningen i Mariefred och hade ett bra samtal om hur vi med samverkan mellan näringen och kommunen kan få ännu bättre utväxling på besöksnäringen. Det handlar om att hitta en rimlig avvägning mellan vad det offentliga ska stå för och vad näringen ska bidra med. Gränsdragningen är inte självklar och jag noterade att det i Stockholm för tre månader sedan öppnades en privat turistbyrå. De angav en rad goda skäl för varför t o m en turistbyrå kan drivas i privat regi.

Dagens sista studiebesök gjordes på Gripsholsviken där Jonströmmer och hans medarbetare berättade om den mycket intensiva verksamhet som pågår där. Det var mycket inspirerande att lyssna på hur man strävar efter att bli ett erkänt Vasaloppscenter. Redan till den kommande vintern räknar man med att kunna erbjuda ett konstsnöspår på 2,5 kilometer. Utöver skidåkningen kan man erbjuda mountainbikespår och vanliga löparspår. I en längre framtid fanns fler spännande planer. På konferensdelen har Jonströmmer anställt en ny VD som fick berätta om sin verksamhet. Hon betonade vikten av det bemötande som konferensgästerna får från hennes medarbetare. Det bemötandet kan bara uppkomma på ett naturligt sätt om man upplever att man arbetar på en bra arbetsplats med ett bra ledarskap som får varje medarbetare att känna sig delaktig i verksamheten. Rektor Nina Lidfors på Gripsholmsskolan fick sedan berätta om sin skola och de influenser från Finland som hon tagit med sig in i skolan. Det handlar om tre saker:
1) Kärlek och gränser. Alla barn ska känna sig varmt omhändertagna men samtidigt veta att det finns gränser för vad som är ok att göra mot sin omgivning.
2) Yrkesstolthet. Nina är angelägen om att lärarna på hennes skola känner yrkesstolthet över vad de arbetar med. De har ett av världens viktigaste jobb och de måste få känna detta varje dag.
3) Sisu. Eleverna måste fostras i en kultur där det är självklart att man måste arbeta envetet (=sisu) för att komma framåt.

Jag tror att Ninas framgångsrecept är väl värt att ta med sig in i många verksamheter.

Dagen avslutades med en frågestund på Grafikens Hus där ett 40-tal medborgare slutit upp.

Tack Arne för en väl planerad dag!