lördag 18 juni 2011

Stallarholmen

Veckans andra kommundelsbesök på kommunalrådsturnén gick till Stallarholmen. Dagen inleddes på Stallarholmsskolan där rektor Tor och Stephan Eriksson tog emot oss. Vi fick en gedigen presentation av Anna Skördare som är ordförande i Föräldraföreningen. Anna är mycket engagerad och driver på både oss politiker och skolledningen. Det är bra när det finns sådan energi. Det gäller bara att kanalisera den på rätt sätt och det tycker jag att Anna gör. Hon visade på en rad både problem och möjligheter som Stallarholmsskolan har. Det är sedan länge känt att man upplever resursfördelningssystemet som orättvist. Problemet är bara att alla rektorer upplever det som orättvist. När det gäller Stallarholmen lyfter man gärna fram att det är ett problem att man inte får optimala klasstorlekar. Det kan ett år vara 39 elever i en årskurs, nästa år 49, tredje året 46 etc. Så kommer det att se ut under överskådlig framtid och visst är det så att en fristående skola, som har en rejäl kö, kan bestämma hur många man tar in varje år, t ex 2x28 elever. Det skapar, utifrån en klasstanke, mer optimala förutsättningar men det är kanske läge att börja fundera i andra termer än klasser. I sista hand är det ju en enskild elev som ska få så bra undervisning som möjligt utifrån hennes/hans förutsättningar och det är inte naturgivet att det alltid måste ske i en organisationsform som utgår från klassbegreppet. Sådana här alternativa organisationer förekommer på olika ställen i Sverige och jag drar mig för egen del till minnes när jag för nästan 30 år sedan läste på High School i USA. Då fanns visserligen "Class of 84" men det betydde helt enkelt alla elever som tog "studenten" det året. I övrigt var undervisningen organiserad utifrån olika ämnen och kurser som eleverna förväntades söka utifrån sina individuella önskemål och behov. Detta blir förstås enklare på gymnasiet men jag tror det finns inslag som även kan användas på grundskolan. Meritvärdet för åk 9 sjönk väsentligt på Stallarholmsskolan det här året men skolledningen gav en nöjaktig förklaring till att det blev så. Man visade också en förståelse för att det är nu är elevernas kunskapsutveckling i de enskilda ämnena som står högst upp på agendan.

Efter besöket på grundskolan blev det en sväng via sporthallen till förskolan som bara har tre år på nacken. Där bedrivs, vad jag kan se, en mycket bra verksamhet och personalen verkar engagerade i sitt arbete. Efter lunch tittade vi närmare på Cooptomten där det nya ålderdomshemmet ska byggas. Som framgick i tidningen i veckan kommer byggstarten att skjutas fram ett år till 2014. Det har att göra med att vi nu gör en satsning på 100 miljoner på skollokalerna och investeringsutrymmet är inte obegränsat.

Stefan Seidel, som är en av många engagerade stallarholmsbor, målade upp planerna för Drömfabriken som han och några andra entreprenörer vill förverkliga. Tanken är att den ska vara en mötesplats för både gamla och unga i Stallarholmen. Låt oss se om vi från kommunens sida kan vara Stefan m fl behjälpliga i detta på många sätt vällovliga projekt.

På kvällens utfrågning, dit ca 20 medborgare + områdesstyrelsen hade kommit, fick vi som vanligt många frågor om trafik och på vatten- och avloppstemat. Jag försökte även förklara att vi från politikens sida vill ge enskilda skolor så stora frihetsgrader som möjligt med hänsyn tagen till de strukturer (t ex maten) som vi redan sitter förankrade i. Det är i grunden sunt att enskilda skolor och enskilda rektorer vill bestämma så mycket som möjligt själva och försöka styra alla kostnader, från lokalvård till läromedel. Här har friskolorna en annan möjlighet men vad som sällan uppmärksmmas är att det faktiskt även kan finnas fördelar med att tillhöra en koncern (privat eller kommunal). Flera av de friskolor som gör bäst ekonomiska resultat (jag vill inte uttala mig om det pedagogiska) gör det p g a de tillhör en stor koncern och kan dra nytta av detta. Det borde inte vara omöjligt att på ett bättre sätt nyttja de stordriftsfördelar som på vissa områden även finns på skolans domän.

Tack Iwan och områdesstyrelsen för en givande dag i Stallarholmen!