onsdag 8 juni 2011

Trygghetskameror

Besökte idag Blombackaskolan i Södertälje för att lära mig mer om de kameror som de för fyra år sedan installerade för att skapa en tryggare skolmiljö. Rektor Claes Eriksson hade vänligheten att berätta om detta verktyg som ju används över allt i vårt samhälle numera.
Man har alltså installerat ett rätt stort antal kameror på alla de fyra våningsplan som huvudbyggnaden utgörs av. Ungefär hälften av kamerorna är synliga och hälften är dolda. Det finns tydligt markerat vid varje ingång till skolan att lokalen är kameraövervakad. Alla korridorer och alla skåp nås av en kamera. Det går alltså inte att bryta sig in i ett skåp eller göra någon som helst åverkan utan att bli upptäckt. Det finns även kameror i biblioteket, datasalen och matsalen. Alla centrala ytor är alltså "täckta". De digitala kameror som nu används ger en mycket god bildkvalitet.

Alla kameror är påslagna dygnet runt och kopplade till en centraldator där allt spelas in. Det är ett ytterst fåtal som kommer åt centraldatorn (den är placerad i ett låst utrymme) och kan följa vad som sker i realtid eller som är det vanliga: inspelat material. Allt som skett den senaste veckan kan man gå tillbaka och titta på. Sedan raderas materialet. Det är alltså bara när någon incident (skadegörelse, inbrott i skåp, obehörig som kommer in på skolan etc.) inträffat som man går in till datorn och skaffar sig en bild av vad som inträffat. Den intressanta sekvensen kan sedan lätt läggas på ett usb-minne och bifogas en eventuell polisrapport.

Claes berättar att han inte stött på några protester kring det här. Personal, elever och föräldrar verkar förstå att det handlar om att skapa största möjliga trygghet för eleverna. Ibland kan föräldrar vilja se vad deras barn gjort men Claes låter dem inte se materialet. I en eventuell rättegång kan bildbevisen dyka upp. I nästan alla fall erkänner dock en elev direkt när de får klart för sig att de blivit filmade. Vid skadegörelse blir det då också lätt att veta vem som ska ha räkningen.

Jag blev mycket övertygad av vad jag såg och tror att detta är ett instrument som vi bör använda på en del skolor i Strängnäs kommun. Trygghetsvinsterna överväger här helt klart det integritetsintrång det innebär att bli fångad på film i sin vardagsmiljö